Våra Projekt

Kulturens arbetar för att göra kultur tillgängligt för alla! Därför bedriver vi flera projekt och utvecklingsinsatser på olika områden. Det kan handla om att utveckla ledarskap eller pedagogik inom föreningslivet, att nå nya målgrupper eller öka den geografiska spridningen inom kulturlivet. Vi jobbar också med satsningar inom specifika genrer och kulturformer. Här kan du läsa mer om några av de satsningar som pågår eller är genomförda.

Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten till kultur, med syfte att nå nya målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en förändringsmotor och ska återspeglas i den ordinarie folkbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet är också en tillgång för våra medlemsorganisationer och våra samarbetsföreningar.

BUS Academy – Körplantagen

BUS Academy är Sveriges enda utbildning för unga som vill leda andra barn och unga i körverksamhet. Körledarutbildningen inom BUS Academy är ett projekt som Kulturens genomför tillsammans med föreningen Körkraft och Bromma Folkhögskola. Sök nu inför ht21, senast 15 april ska ansökan vara inne!
Se en filmpresentation av utbildningen:

 

Läs mer och anmäl dig inför höstterminen: https://busacademy.se

Tillgänglig Kultur – TK-appen

Projektets syfte är att göra kulturlivet mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning och finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Projektet inleds under 2019 och pågår under tre år.
Projektledare är Lars-Göran Wadén och Johan Siege.
Läs mer på projektets sida på Facebook: https://www.facebook.com/TKappens/

Låt med mig!

“Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt (2018-2020) med syftet att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. Med musiken som redskap lyfts ungdomarnas röster för att på en samhällsnivå lyfta frågor som rör delaktighet, inkludering och alla människors lika värde och rätt.
Projektledare är Sonja Skibdahl.

Young Sápmi

Av, för och med samiska ungdomar i ålder 14 – 19 år bosatta i Jokkmokks kommun, norr om Polcirkeln. Utrustade med var sin kamera dokumenterar ungdomarna sin vardag och sitt liv som ung same i syfte att arbeta fram en utställning på temat Young Sápmi med premiär under Folk- och världsmusikgalan i Helsingborg våren 2017. Projektet pågick 2015 – 2017.
Jokkmokks kommun var samarbetspart och har gått in med medel för lokalt mentorskap för projektledarna.

Rätten till sin identitet

Kulturens i samarbete med KF Kretsen gör en treårig satsning med Arvsfondsprojektet Rätten till sin identitet – ett ungdomsprojekt som syftar till att motverka diskriminering mot subkulturer. Ungdomar inom subkulturer får i projektet lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Projektet vill lyfta frågan och visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till den omvärld som möter målgruppen.

Arrangörer utan hinder

Arrangörer utan hinder arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvarianter att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och ideér. Arrangörer utan hinder är ett treårigt projekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt även SUB - Riksförbundet för subkultur. Projektet startade i april 2016.

Funk i 4D

Funk i 4D vill skapa Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning, av, med och för personer med funktionsnedsättning. Funk I 4D vill belysa att funktionshindren skapas av omgivningen och tillgängligheten i miljön vi befinner oss i. Att ha till exempel en hörselskada, synskada eller att sitta i rullstol är egentligen inte så krångligt om allt bara vore tillgängligt. Mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel, där vi arbetar för och med både fysisk- och psykisk funktionsnedsättning.

Välja vinkel

Välja vinkel är ett treårigt projekt med syfte att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor kunna arbeta med foto, video och annan journalistisk produktion inom kulturområdet. Att driva en egen tidning är till exempel en viktig del av projektets genomförande samt utvärdering och utveckling av metoder som ska kunna vara till stöd för kulturlivets organisationer och bidra till en ökad tillgänglighet.

Du kan, jag kan

Projektet Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap syftar till att genom musik stärka ungdomar på behandlingshem. Projektet ska hjälpa dem att formulera sina känslor i en kreativ process i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Projektet ska också vara en naturlig brygga tillbaka till samhället genom att hjälpa ungdomarna att skapa en ny identitet, ett stärkt självförtroende och hopp inför framtiden.

Projekten finansieras av Allmänna Arvsfonden

Övriga projekt

Haverö Folk Flute Academy

Haverö Folk Flute Academy i Kölsillre håller på att etableras som en nationell och internationell nod med djup och bred förankring i Västernorrlands län. På kursverksamheten som sker sommartid finns gästföreläsare med yttersta kompetens från både Finland och Norge. Flera av deltagarna kommer från andra länder. Kulturens arbetar för att verksamheten ska nå fler barn och unga i Västernorrland och för att etablera en återkommande internationell vecka.

Landstinget i Västernorrlands län är med och finansierar projekt

Världens Musik och Dans

VMoD är en satsning på folk- och världsmusik och folk- och världsdans som har genomförts i flera olika regioner, nu i Västmanland. VMoD vill låta Västmanland möta världen genom att stärka lokala, inflyttade musiker och dansare från andra kulturer och låta världen möta Västmanland genom de utövare inom Folk och Världsmusik och Dans vi har här idag.

Bakom projektet står Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.

Projektledare
Josefina Paulson
073-023 40 30

Inte glömma, inte minnas

Projektet består av en föreställning som baseras på Eva Thorstenssons bok med samma namn. Huvudpersonen är förintelseöverlevaren Flora Gladh som kom till Deje i Värmland efter att ha varit fånge i koncentrationslägret i Auschwitz. Men pjäsen speglar även vår samtid och de problem vi upplever idag.

Det mångsidiga projektet genomförs i nio månader och förhoppningen är att bredda kunskapen om vardagsrasism och ge fler modet att våga stå upp för varandra.

Forshaga, Karlstad, Munkfors, Hagfors, Torsby, Eda, Arvika, Hammarö, Kil och Kristinehamn är de tio kommuner i länet som deltar. Det vänder sig i första hand till skolelever i årskurs 8 då förintelsen och andra världskriget i ingår i kursplanen.