Verksamhet för asylsökande

Nu kan vi erbjuda verksamhet för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende. Vi undervisar i svenska och samhällskunskap, anordnar aktiviteter och studiecirklar. Det är en av flera olika delar av etableringsprocessen i Sverige.

Studiecirkeln Vardagssvenska

Studiecirkeln vänder sig till asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende. Studiecirkeln är ett sätt att lära sig grunden i svenska språket så att man kan göra sig förstådd i olika vardagssituationer.

Studiecirkeln innehåller

 • öva i att tala vardagssvenska
 • enkla modeller för att presentera sig, hälsa med mera
 • be om information
 • läsa enkla texter
 • skriva med enkla ord om sig själv

Studiecirkelns mål
Lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer som kontakt med arbetsförmedling och/eller skola. Kunna hälsa och presentera sig, göra inköp, ge och be om enkla upplysningar. Vardagssvenska ska underlätta för deltagaren att senare studera svenska för invandrare (SFI) och därmed kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsätt
Studiecirkeln arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva.
Fokus ligger på muntlig kommunikation. Lärandet sker på svenska.

Kulturens erbjuder vardagssvenska på olika platser i Sverige, till exempel Luleå, Boden, Uppsala, Stockholm och Hjo.

Aktiviteter och studiecirklar
Kulturens bedriver tillsammans med olika samverkande föreningar runt om i landet verksamhet under den särskilda satsningen Svenska från dag 1.

Exempel på verksamhet som Kulturens arrangerar är

 • Akvarell målning och svensk
 • Teater och svenska
 • Brass band och svenska (orkester)
 • Rytmik som gemensamt språk
 • Film och foto
 • Dans, Hip hop och skapande
 • Jag vill, jag kan