480-timmars regeln

Inom kulturlivet finns det ett stort engagemang och det är inte ovanligt att kulturutövare ägnar flera timmar varje dag åt att förkovra sig inom sitt intresseområde. Detta sker ofta genom deltagande i studiecirklar eller afv.
480-timmarsregeln innebär att samma person inte får rapporteras som underlag för statsbidrag i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet i mer än 480 studietimmar per år och studieförbund. Regeln betyder inte att deltagaren eller cirkelledaren inte får fortsätta i verksamheten efter de deltagit mer än 480 timmar. Det måste däremot finnas minst tre andra deltagare i arrangemanget för att studiecirkeln ska vara statsbidragsberättigat.

Undantag
Ledare som är anställda eller arvoderas av Kulturens och därmed erhåller ersättning i enlighet med de kollektivavtal som tecknats mellan Fremia och Unionen får rapportera mer än 480 studietimmar per år i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet. När ledaren är anställd eller arvoderad av Kulturens ska detta markeras i Gustav på arrangemangsnivå.