480-timmars regeln

Kulturens tillämpar Folkbildningsrådets 480-timmars regel, vilken innebär att deltagare/ledare inte får delta i statsberättigad folkbildningsverksamhet mer än 480 studietimmar per år. Kulturens kan därför endast bedriva folkbildningsverksamhet i samarbete med er förening upp till maximalt 1500 studietimmar per år, inklusive kulturprogram.  Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss på Kulturens för mer information.