Välkommen till Bildningsresan i Västerås!

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige. Bildningsresan är en samtalsturné där studieförbunden möter och samtalar med politiker. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

Bildningsresan pågår under sex månader och stannar på sex orter i hela landet. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort och visar upp sin verksamhet. Exempel på verksamhet är hämtade från de tio punkterna i Studieförbundens 2020-talsprogram.

Du är välkommen att delta vid Bildningsresans tredje stopp som sker i Västerås. Vid träffen visar Kulturens Bildningsverksamhet, Sensus och Studiefrämjandet upp verksamhet som följs av samtal mellan studieförbundens företrädare och politiker från riksdagens kulturutskott.

Tid: måndagen den 29 november, kl. 10:00–12:00
Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10, Västerås, samt digitalt. 

Anmäl dig här: https://invajo.com/l/dTkcazOi1M

Medverkande i samtal om hur bildning förenar Sverige:
Vasiliki Tsouplaki, ledamot Kulturutskottet (V), Ann-Katrin Persson, Sensus samt ordförande Studieförbunden i samverkan, Maria Rydén, tf förbundschef Kulturens, Andrea Rodriguez, tf förbundschef Studiefrämjandet.
Moderator: David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan.

Välkomna!

* Ni som anmäler er för digitalt deltagande får en länk mailad till er någon dag innan.

För mer information besök Studieförbunden i samverkan