Som deltagare i Kulturens studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.

När du deltar i en studiecirkel eller i annan folkbildningsverksamhet genom Kulturens är du försäkrad ifall du skulle skada dig. Försäkringen som Kulturens använder sig av är tecknad i AIG.

Deltagarna är även försäkrade till- och från folkbildningsaktiviteten.

Kontakta kansliet om du har frågor kring försäkringen i AIG.

Kansliet nås på;  listor@kulturens.se

eller på 08-470 24 45

telefontider:

måndag, tisdag och torsdag

kl 10.00–12.00, 13.00–15.00