Som deltagare i Kulturens studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.


När du deltar i en studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller i ett kulturprogram genom Kulturens är du försäkrad ifall du skulle skada dig. Försäkringen som Kulturens använder sig av är tecknad i AIG.

Deltagarna är även försäkrade till- och från folkbildningsaktiviteten.

Kontakta kansliet om du har frågor kring försäkringen i AIG.

Kansliet nås på;  listor@kulturens.se

eller på 08-470 24 45 (telefontider: mån-ons kl 10.00–12.00, 13.00–15.00)