Barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige (BUS)

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet, för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång. Kursserien sträcker sig över tre år med totalt nio kortkurser i tre nivåer. Under läsåret 2022/2023 erbjuds tre kurser i Level 1. Du som kursdeltagare är välkommen att delta i enstaka kurser efter behov eller fullfölja hela programmet och få ett BUS-Lätt-diplom.

På BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

De tre huvudfokusområdena är:

  • Jag som ledare – självkännedom, ledarskap, projektledning, entreprenörskap
  • Barn och ungdomar – utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik, den växande rösten
  • Sjunga med unga – repertoar, metodik/didaktik, dirigering

Läsår 2022/2023 erbjuds Del A

Del A innehåller 3 kurser:

Kurs 1 Sjunga med barn 7-12 år 

Kurs 2 Vem är det jag leder?   

Kurs 3 Jag som ledare  

Läsår 2023/2024 planeras Del A och B

Läsår 2024/2025 planeras Del A, B och C

Kurser Del A:

När:                                                 Kurs:                                                         Kursledare:

24-25 september 2022             Kurs 1                                                    Marie Bejstam och Charlotte Ryder, körpedagoger och

Sjunga med barn 7-12 år                                                                         projektledare för BUS Academy – Körplantagen

 

LÄS MER OM KURS 1 SJUNGA MED BARN 7-12 ÅR HÄR

14-15 januari 2023                     Kurs 2                                           Eva Nivbrant Wedin, prof. i rytmik vid Kungl.

                                                     Vem är det jag leder?                 Musikhögskolan, Maria Lindberg Kransmo

                                                                                                          sångpedagog

LÄS MER OM KURS 2VEM ÄR DET JAG LEDER? HÄR 

25-26 mars 2023                    Kurs 3                                                 Anne-Li Marthinusson, sång- och körpedagog 

                                                  Jag som ledare                                  samt utb. ICF-coach

 

LÄS MER OM KURS 3 JAG SOM LEDARE HÄR

Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm

 

Kostnad inkl moms: 

3 500 kr per kurshelg

9 500 kr vid anmälan till hela Del A (1 000 kr rabatt)

 

Är du ledare hos Kulturens? Då kan du få ta del av Kulturens subventionering:

3 000 kr inkl moms per kurs (500 kr rabatt)

8 500 kr inkl moms vid anmälan till hela Del A (ytterligare 1 000 kr rabatt)

 

Kursbevis och diplom:

Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige.

 

Under kurserna bjuds det på frukt, macka, kaffe och te.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

För frågor om anmälning, kontakta Kulturens genreutvecklare inom körsång: Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är föreningsansluten körledare och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

Information om kursledarna i Level 1:

Marie Bejstam och Charlotte Rider

Kursansvariga för utbildningen och projektledare för hela BUS Academy-projektet är eldsjälarna Marie Bejstam och Charlotte Rider, båda musiklärare, körpedagoger, dirigenter och producenter. 2009 tilldelades de UNGiKÖRs nationella pris som Sveriges barn- och ungdomskörledare. De senaste tolv åren har de drivit den kreativa mötesplatsen och kulturhuset Kulturfyren nu i Gamla Stan, tidigare på Skeppsholmen. 

Nu tar de med glädje sig an visionen om att sjösätta Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning BUS på Bromma Folkhögskola samt BUS-Lätt-kurserna på Kulturens Bildningsverksamhet.

Marie och Charlotte drivs av visionen att barn och ungdomar både idag och i framtiden skall få uppleva glädjen i att sjunga i kör, få förmånen att musicera tillsammans med kunniga ledare som behärskar många olika genrer och som tar barnens och ungdomarnas intresse, verklighet och förutsättningar på allvar. Mer info:

www.kulturfyren.se

Eva Wedin

Eva är utbildad rytmiklärare, musiklärare och psykologilärare och arbetar som professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom medverkar hon vid studiedagar, konferenser och utbildningar av olika slag, både i Sverige och internationellt, med särskilt hjärta för Sydafrika. Utöver lärargärningen har hon författat ett antal böcker.

Eva ger föreläsningar, workshops och utbildningar inom rytmik, utveckla språket med musik, psykologi och konflikthantering. 

  • Rytmik
  • Utveckla språket med musik
  • Psykologi
  • Konflikthantering

www.nivbrantwedin.se 

Maria Lindberg Kransmo

Maria är en passionerad och mycket uppskattad sångpedagog som älskar att se sina elever växa och utvecklas som sångare och individer. Hennes sångelever är allt från professionella operasångare, musikalartister till sångglada amatörer. Hon brinner för att undervisa om den hälsosamma rösten och den växande rösten. Hon hjälper också sångare som behöver olika form av röstrehabilitering där både foniatern och logopeden inte räcker till.

Maria är utbildad i USA på University of North Texas där hon tagit en Master i sångpedagogik och talproblematik. Under de senaste två åren har hon varit med och utvecklat BUS-utbildningen.

www.mlkvoicestudio.com 

 

Anne-Li Marthinussen

Anne-Li är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm till kör- och sångpedagog, men har även läst ledarskap på universitet. Sedan fem år har hon utbildat sig till coach (ICF) och sett hur coachingens verktyg och metoder ger en enorm drivkraft bl a till ledare – både nya i rollen och erfarna. Att använda det coachande förhållningssättet har också blivit

en del av den hon är, som lärare, ledare och som människa.

 

 

 

 

 

 

 

BUS-Lätt kursserie: