Medverkande: Annika Emanuelsson, Cecilia Lindqvist och Fredrik Bergh

Moderator: Jenny Mattsson, Kommunikation och PR-chef Kulturens Bildningsverksamhet 

Ett samtal om hur mycket man kan anpassa en dans och när blir det en ny dans? 

Diskussion mellan tre dansinstruktörer med mångårig erfarenhet av att lära ut danser. Pandemin har fört med sig anpassning och tvingat fram danser med avstånd och utan byten.  

Lyft och knäfall kan ställa till problem när ålder och kropp hos dansarna gör det omöjligt. Kan man ta bort eller ändra i dansen och ändå kalla den vid det ursprungliga namnet? När blir det en ny dans? 

Lyssna på synpunkter och tankar från Fredrik Bergh, instruktör i folkdansföreningen Kedjan och Stockholmsdistriktet, Cecilia Lindkvist, instruktör bland annat i Skansens folkdanslag och Annika
Emanuelsson, instruktör i Ringsjögillet och ledamot i Dans och musiksektionen.  

Seminarierna under Folk- och Världmusikgalan arrangeras av Kulturens Bildningsverksamhet. Denna programpunkt är ett samarbete mellan Kulturens och Svenska Folkdansringen.