Ska ni genomföra ett föreningsårsmöte online? Då kan vår studiecirkel i årsmöten på distans vara ett sätt att få den kunskap som krävs! Kursen genomförs i samarbete med Arel Data.

För föreningar som inte kan gå kursen eller hellre får ett komplett årsmöte levererat kan Arel Data även erbjuda en sådan tjänst mot en avgift. Läs mer om teknikstöd för onlinemöten här. 

Kurs i årsmöten på distans

OBS – alla kursstarter är nu fulla. Det är möjligt att anmäla sitt intresse till eventuella framtida grupper.

Årsmöten på distans kan vara minst lika bra som fysiska möten – men planering och genomförande ser annorlunda ut. Under tre träffar på distans går vi igenom och praktiserar förberedelser och genomförande av ett onlineårsmöte med målsättningen att deltagarna ska kunna genomföra ett demokratiskt och välfungerande möte. Anmälan sker längst ned på denna sida.

Föreningar som deltar får gratis tillgång till mötesverktyget Suffra till sitt årsmöte

(Gäller föreningar på lokalnivå* samt då minst två personer från föreningen deltar i kursen)

Suffra är ett mötesverktyg som kan användas vid distansmöten och vid fysiska möten. Det som sköter omröstning, röstlängd, talarlista och andra viktiga mötesfunktioner. På så sätt hjälper det deltagarna att hänga med i mötet. När Suffra används vid distansmöten används det tillsammans med ett verktyg för videokonferens, till exempel Zoom.

Föreningar på lokalnivå: De föreningar som omfattas av gratis Suffra vid kursen kallar vi “föreningar på lokalnivå”. Detta innebär en förening som primärt verkar inom en kommun och har fysiska personer som medlemmar. Andra föreningar (tex riks-, regions-, och samarbetsorganisationer) omfattas tyvärr inte av erbjudandet, utan kommer behöva betala en avgift för mötet. Avgiften beror på mötets och föreningens storlek. Kontakta simon@areldata.se för mer information.

Kursinnehåll

  • Planering och genomförande av onlineårsmöten
  • Viktigt för demokratiska möten på distans
  • Tekniklösningar för onlinemöten
  • Videokonferenslösningar
  • Introduktion till mötessytemet Suffra
  • Ta vara på möjligheterna med det digitala formatet
  • Testa på att hålla årsmöte online i en trygg miljö

Kursinformation

Kursen sker som en studiecirkel, digitalt över Zoom och är indelad i tre träffar. Antalet deltagare är begränsat till 20 i varje omgång.

Kursen är kostnadsfri och alla är välkomna.

Simon Mogren är kursledare. Han som har en bred teknik-, media– och civilsamhällesbakgrund. Simon har varit aktiv i föreningar såväl på riks- som gräsrotsnivå och har ett stort intresse för föreningsdemokrati. Sedan pandemin slog till har han deltagit i och arrangerat flertalet stora och små onlineårsmöten. Vid sidan av att ansvara för Arel Datas onlineårsmöten producerar Simon också livesändningar, video och annan media samt arbetar som ingenjör på ett teknikföretag.

Vid frågor om kursen kan du kontakta simon@areldata.se.

Två versioner av kursen

Kursen finns i två versioner:

Version 1: Denna version av kursen är för dig som är ny till onlinemöten som helhet. I denna version tar vi en mer grundlig genomgång av videokonferensverktyget Zoom och håller i allmänhet ett lugnare tempo i de tekniska delarna. Vi har som mål att du ska få kunskap om teknik för årsmöten på distans, kunna väga för- och nackdelar med olika tjänster, ha förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som finns med distansmöten och vara en god bit på vägen i planeringen av din förenings årsmöte.

Version 2: Den andra versionen är för dig som har viss erfarenhet från onlinemöten. Du känner dig till exempel ganska trygg i att hantera videokonferensverktyget och har en bra teknisk grundförståelse. I denna version förutsätter vi att du kan det mest grundläggande, och håller lite högre tempo i de tekniska delarna. I denna version av kursen har vi som mål att (förutom det som nämns i version 1) att du egenhändigt ska kunna vara mötesledare för ett Suffra-möte.

Tid

Alla kursomgångar har redan dragit igång och det går inte längre att anmäla sig.

Vid stort intresse kan vi anordna fler omgångar av kursen. Om du vill bli meddelad vid eventuella kommande omgångar – fyll i detta formulär för att få information om framtida kurser.

Anmälan

Länk till anmälan finns under respektive omgång ovan.