Folkbildningsrådet begärde i mitten av oktober 2020 att samtliga tio statsbidragsberättigade studieförbund skulle granska folkbildningsverksamheten i respektive studieförbund verksamhetsåren 2017 – 2019 utifrån vissa riskparametrar i en utökad särskild kontroll. Studieförbunden skulle återrapportera till Folkbildningsrådet senast 15 januari 2021.

Inom Kulturens har vi genomfört den utökade kontrollen från mitten av oktober till mitten av januari, totalt har medarbetare och förtroendevalda företrädesvis regionala verksamhetsrevisorerna i våra sex regioner lagt ned motsvarande 5,6 månader heltid.

Kulturens ser inte några systematiska felaktigheter men konstaterar att enstaka fel framkommit. Kulturens stryker och återrapporterar sammanlagt 8 747 studiecirkeltimmar och studietimmar annan folkbildningsverksamhet. Kulturens genomförde totalt 1 117 217 studiecirkeltimmar och studietimmar annan folkbildningsverksamhet under åren 2017 – 2019, vilket innebär att felaktigheterna som uppdagats inom ordinarie folkbildningsverksamhet i denna utökade kontroll motsvarar 0,78 procent.

KulturensUtökadSärskildKontroll2017-2019