Covid-19 

Detta gäller från den 9 februari 2022

Kulturens Bildningsverksamhet har under pandemin bedrivit folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Från den 9 februari har Folkhälsomyndigheten valt att ta bort merparten av restriktionerna gällande covid-19, vilket innebär att verksamhet som bedrivs i samverkan med Kulturens nu äntligen kan börja återgå till det normala.

 

Folkbildningen är äntligen helt tillbaka

Från och med den 9 februari kan studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram som genomförs i samverkan med Kulturens återgå till normal aktivitet.  Använd som vanligt vår e-tjänst när ni ska föranmäla vårens verksamhet. Varmt välkomna tillbaka!

 

Riskgrupper

Om du tillhör en riskgrupp eller är ovaccinerad rekommenderar Kulturens dig att ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika att bli allvarligt sjuk.

Kulturens uppmanar er att fortsätta vara noggranna för att förhindra smittspridning. Ledare och deltagare uppmanas att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Ni bör också se till att hålla avstånd, städa lokaler noggrant och se till att det finns möjlighet till god handhygien, så att alla deltagare kan känna sig trygga.

 

Digital studieverksamhet – här för att stanna

Kulturens kommer självklart fortsätta erbjuda verksamhet i digitala former. Vi har under det senaste året sett flera fördelar med digitala mötesplattformar och digital folkbildning. Vi kommer därför att arbeta för att vårt digitala utbud  ska växa och utvecklas även efter pandemins slut. Vid digital studieverksamhet ska den ske med alla deltagare digitalt närvarande samtidigt.

Vid frågor går det bra att kontakta Kulturens kontaktcenter på: listor@kulturens.se

 

Rekommendationerna kan komma att ändras

Den senaste informationen kring Covid-19 hittar ni alltid på vår hemsida. Du som är ledare eller kontaktperson för en förening uppmanas även att håll koll på uppkomsten av eventuella lokala restriktioner. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.