Kulturens nya restriktioner avseende Covid-19 

Detta gäller från 12 januari 2022:

Kulturens Bildningsverksamhet har under pandemin bedrivit folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Från den 12 januari gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Restriktionerna nedan gäller för folkbildningsverksamhet som görs i samarbete med Kulturens från och med den 12 januari 2022.  För samtliga verksamhetsformer gäller Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om riskreducerande åtgärder.

 

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet upp till 20 personer

För studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet (max 20 deltagare) behöver deltagarna delas in i sällskap om maximalt 8 personer och hålla avstånd mellan sällskapen. Det är inget krav på lokalstorlek, dock behöver föreningen följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna.

  • Erbjud deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
  • Informera deltagare om hur om hur smittspridning kan undvikas.
  • Folkhälsomyndigheten informerar även vad man göra för att motverka smittspridning, exempelvis vädra i lokalen och i möjligaste mån undvika kroppskontakt.
  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Annan Folkbildningsverksamhet och Kulturprogram med 20 till 50 deltagare

För annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram med fler än 20 deltagare behöver ni dela upp er i sällskap om maximalt 8 personer, samt hålla avstånd mellan sällskapen. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Endast sittande deltagare tillåts om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

 

Annan Folkbildningsverksamhet och Kulturprogram med fler än 50 deltagare

  • För annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram med fler än 50 deltagare behöver ni dela upp er i sällskap om maximalt 8 personer, samt hålla avstånd mellan sällskapen. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Det krävs även vaccinationsbevis.
  • Maxtak för deltagande för annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram är 500 personer.
  • Föreningen behöver även följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna. Det handlar bland annat om att under arrangemanget tydligt informera om hur smittspridning kan undvikas.
  • Kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet inomhus med fler än 50 personer, som bedrivs i samverkan med Kulturens, ska från och med 12 januari tillämpa regeln om vaccinationsbevis. Läs nedan:

Som arrangörer behöver vi också ha skriftliga rutiner för hur kravet på vaccinationsbevis hanteras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Genom att kräva att deltagarna visar upp vaccinationsbevis kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet med upp till 500 deltagare. Vid redovisning av genomförd verksamhet i samverkan med Kulturens ska föreningen skriftligt redogöra för vilken rutin man haft för att efterleva kravet på uppvisande av vaccinationsbevis.
Använd denna mall och maila in mallen till Kulturens.

**Med vaccinerad i Sverige menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis.

Ladda hem ditt vaccinationsbevis här: E-hälsomyndigheten

 

Undvika smittspridning

Kulturens uppmanar er att fortsätta vara noggranna för att förhindra smittspridning. Ledare och deltagare i verksamhet uppmanas att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Ni bör också se till att städa lokaler extra noggrant och se till att det finns möjlighet till god handhygien, så att alla deltagare kan känna sig trygga.

 

Digital studieverksamhet – här för att stanna

Kulturens kommer självklart fortsätta erbjuda verksamhet i digitala former. Vi har under det senaste året sett flera fördelar med digitala mötesplattformar och digital folkbildning. Vi kommer därför att arbeta för att vårt digitala utbud  ska växa och utvecklas även efter pandemins slut. Vid digital studieverksamhet ska den ske med alla deltagare digitalt närvarande samtidigt.

Vid frågor går det bra att kontakta Kulturens kansli på: listor@kulturens.se

 

Rekommendationerna kan komma att ändras

Den senaste informationen kring Covid-19 hittar ni alltid på vår hemsida. Du som är ledare eller kontaktperson för en förening uppmanas även att håll koll på uppkomsten av eventuella lokala restriktioner. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.