Kulturens nya restriktioner avseende Covid-19

Från och med den 3 juni 2021 återgår Kulturens Bildningsverksamhet till att bedriva

folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens nya regler och rekommendationer.

Nedan ser ni hur varje verksamhetsform kan bedrivas.

Vid frågor går det bra att kontakta Kulturens kansli på listor@kulturens.se

 

Cirkelverksamhet:

Inomhus: 8 deltagare (inkl. ledare), utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 20 deltagare (inkl. ledare), med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

Utomhus: Upp till 20 deltagare (inkl. ledare). 1 person per 5 kvm tillgänglig yta.

 

Annan Folkbildningsverksamhet:

Inomhus: 8 deltagare (inkl. ledare), utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 50 deltagare (inkl. ledare), med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

Utomhus: Upp till 100 deltagare, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 500 deltagare, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

 

Kulturprogram:

Inomhus: 8 deltagare i publik, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 50 deltagare i publik, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 100 deltagare i publik, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 500 deltagare i publik, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

 

Eventuella lokala restriktioner kan förekomma

Du som är ledare eller föreningens kontaktperson uppmanas även att kontrollera om det finns lokala restriktioner. Detta gör du lämpligen hos länsstyrelsen i den region där aktiviteten ska äga rum; www.lansstyrelsen.se