Kulturens nya rekommendationer avseende Covid-19

 

Kulturens Bildningsverksamhet har under pandemin bedrivit folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer.

Från och med den 29 september 2021  avvecklade Folkhälsomyndigheten samtliga nationella restriktioner avseende Covid-19. Detta betyder att föreningar – i den mån det är möjligt – äntligen kan återgå till att bedriva ordinär studieverksamhet.  Vi vill dock understryka att vuxna som ännu inte vaccinerat sig mot covid‑19 bör enligt de allmänna råd som nu träder i kraft ta fortsatt särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det gäller även för personer som bara har tagit första dosen. Ovaccinerade behöver också hålla avstånd till andra människor och det gäller alltså även inom folkbildningen.


Undvika smittspridning

Kulturens uppmanar er att fortsätta vara noggranna för att förhindra smittspridning. Ledare och deltagare i verksamhet uppmanas att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Ni bör också se till att städa lokaler extra noggrant och se till att det finns möjlighet till god handhygien, så att alla deltagare kan känna sig trygga.

Digital studieverksamhet – här för att stanna

Kulturens kommer självklart fortsätta erbjuda verksamhet i digitala former. Vi har under det senaste året  sett flera fördelar med  med digitala mötesplattformar och digital folkbildning . Vi kommer därför att arbeta för att vårt digitala utbud   ska växa  och utvecklas även efter pandemins slut.

Vid frågor går det bra att kontakta Kulturens kansli på: listor@kulturens.se

Rekommendationerna kan komma att ändras

Kulturens skickar ut uppdateringar till kontaktpersoner och ledare i våra samverkansföreningar och medlemsorganisationer om rekommendationerna ändras. Du som är ledare eller kontaktperson för en förening uppmanas även att håll koll på uppkomsten av eventuella lokala restriktioner. Detta gör du lämpligen hos Länsstyrelsen i den region där aktiviteten ska äga rum www.lansstyrelsen.se