Kulturens nya restriktioner avseende Covid-19

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens nya regler och rekommendationer. Från och med den 15 juli 2021  gäller nedanstående restriktioner för hur varje verksamhetsform kan bedrivas. 

Vid frågor går det bra att kontakta Kulturens kansli på listor@kulturens.se

 

Cirkelverksamhet:

Inomhus: 20 deltagare (inkl. ledare), utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 20 deltagare (inkl. ledare), med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Utomhus: Upp till 20 deltagare (inkl. ledare). 1 person per 5 kvm tillgänglig yta.

 

Annan Folkbildningsverksamhet:

Inomhus: 50 deltagare (inkl. ledare), utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 300 deltagare (inkl. ledare), med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Utomhus: Upp till 600 deltagare, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 3000 deltagare, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

 

Kulturprogram:

Inomhus: 50 deltagare i publik, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Inomhus: 300 deltagare i publik, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 600 deltagare i publik, utan anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Utomhus: Upp till 3000 deltagare i publik, med anvisade sittplatser (håll 1 m avstånd)

Obs: sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

 

Eventuella lokala restriktioner kan förekomma

Du som är ledare eller föreningens kontaktperson uppmanas även att kontrollera om det finns lokala restriktioner. Detta gör du lämpligen hos länsstyrelsen i den region där aktiviteten ska äga rum www.lansstyrelsen.se