Kulturens förbundsstyrelse har fattat beslut om att förvärva företaget Arel-Data, som idag sköter förbundets ekonomi och delar av administrationen, samt har flera av förbundets medlemsorganisationer som kunder.

Bakgrunden till beslutet är Kulturens växande verksamhet, och därmed ökad efterfrågan på administrativa tjänster. Förbundsstyrelsen konstaterar att förvärvet av Arel-Data, som delar lokaler med Kulturens och redan har en omfattande kunskap om förbundets samt flera medlemsorganisationers verksamhet, säkerställer att Kulturens även fortsättningsvis kommer att kunna erbjuda medlemsorganisationer och samverkansföreningar en god service. Genom förvärvet tillförs förbundet värdefulla specialistkompetenser inom IT, ekonomi och administration till en rimlig kostnad. Det blir också möjligt att kunna rikta skräddarsydda erbjudanden till enskilda medlemsorganisationer och samarbetsföreningar. Ägandet av bolaget innebär också bättre möjligheter till lokalkontrakt då många hyresvärdar undviker ideella föreningar som hyresgäster. Bolagsägandet löser också momsproblematik då studieförbundet säljer tjänster.

Förbundschef Kenneth Lundmark konstaterar att flera medlemsorganisationer efterfrågat gemensamma, effektiva administrativa verktyg och lösningar.

–Vi har nu en plattform för att öka vårt engagemang för detta. Och inte vilken plattform som helst. Vi har ett väl etablerat samarbete med och stort förtroende för Arel-Data och företagets personal. Arel har erkänt god kvalitet och en bra prisbild, säger Kenneth Lundmark.

–Från förbundsstyrelsens sida är vi mycket nöjda med att kunna genomföra förvärvet av Arel-Data och på så sätt se till att vi behåller den viktiga kompetens och kunskap som finns inom bolaget, säger förbundsordförande Magnus Eriksson.

Förbundsstyrelsen ska diskutera styrelsens sammansättning samt ordförandeposten på sitt kommande styrelsemöte i november. Fram till dess går Kenneth Lundmark in som ordförande i bolaget.