Kulturens utökar sitt erbjudande inom administrativa tjänster, exempelvis ekononomihantering, medlemsadministration och grafisk produktion. Tjänsterna kommer att levereras av Arel Data, och erbjuds både till dem som redan anlitar Arel Data samt och till övriga medlemsorganisationer och samarbetsföreningar.

Kulturens förvärvade Arel Data under 2019, och bolaget är nu helägt av Kulturens.

Läs mer på areldata.se