Den 22 september har jag haft förmånen att vara vald förbundsordförande för Kulturens under fyra intensiva månader. Kanske mer intensiva än jag hade trott när jag tackade ja till att låta mig nomineras? Ganska snabbt ställdes jag, vår nyvalda förbundsstyrelse, förbundets ledning och hela organisationen inför ett antal utmaningar som vi så här långt gjort allt som stått i vår makt att hantera. Det har tagit på krafterna och även om vi ännu inte är igenom alla delar, är jag ändå glad och stolt för att vi så resolut tagit tag i det vi sett måste göras och det har varit ett driv och ett ”go” hos alla som gör mig glad och stolt!

Nu känner jag en stor lust att, tillsammans med er, komma vidare och fortsätta utveckla vår organisation Kulturens. Vi ska hitta bra och framkomliga sätt att bli ett studieförbund som fokuserar på folkbildning både för bredd och spets utifrån era och övriga kulturlivets behov och önskemål. Av alla dem av er jag hunnit möta, mestadels via digitala möten, så finns det en hoppfull och lite otålig känsla som bådar gott.

Processen med att justera de felaktigt schablonmässigt rapporterade timmarna löper på, rekrytering av ny förbundschef lika så. Det rekryteras genreutvecklare och det jobbas med planer, budgetar och kompetensutveckling av både förtroendevalda och anställda. Våra regioner för tät dialog med förbundsledningen och vi känner nog alla en önskan att känna oss som EN hel och stark organisation som förtjänar så väl samhällets som medlems- och samarbetsorganisationers tillit. Vi ska komma dit!

Kulturens kommer att stå inför utmaningar ett tag till, men vår resa mot att bli en starkare och än mer välmående organisation har bara börjat. 11 år har förbundet funnits, vi har ännu så mycket kvar att lära, uträtta och utveckla och jag är övertygad om att den lust och det intresse som finns i organisationens alla delar kommer att bära oss långt.

Nu ser jag fram mot en intensiv bildningshöst där vi lär av och skapar med varandra!

Åsa Kratz

Förbundsordförande