Ny förbundsstyrelse vald
Kulturens förbundsstämma tog under eftermiddagen den 22 maj 2021 beslut om ny förbundsstyrelse för mandatperioden 2021–2023.
 
Till ny ordförande valdes Åsa Kratz

Spännande, vilken ära! Det är med skräckblandad förtjusning och stor ödmjukhet som jag gladeligen tar mig an uppdraget som ny förbundsordförande för Studieförbundet Kulturens. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla inom Kulturens fortsätta studieförbundets fantastiska utvecklingsresa.
/ Åsa Kratz ny förbundsordförande för Kulturens 2021
 
Magnus Eriksson lämnar ordförandeposten  efter 15 år som förbundsordförande
Kulturens Bildningsverksamhet startade med en idé 2006 då vi bildade en förening. Målen var att få kulturverksamheters behov,  utövare och stora grupper som inte platsade inom studieförbunden få tillgång till denna värld. Efter många års arbete blev vi ett av de tio studieförbunden. En otroligt spännande resa som inte varit spikrak. Jag har varit med om att, tillsammans med förtroendevalda, personal men främst våra föreningar , bygga ett stark studieförbund för utövarna. 
/ Magnus Eriksson, Förbundsordförande 2006–2021
 
KULTURENS nya Förbundsstyrelse 2021–2023         
Ordförande: Åsa Kratz
Ledamöter:
Marianne Halling L
Walter Brolund
Saga Löved
Hadrian Prett
Kenneth Johnson
Christel Larsson Lunderquist
Hanna Hult Rosén
Kerstin Andersson Åhlin
Isak Bergström
Susanna Dahlberg
 
Valberedning:
Ulf H Svensson – sammankallande
Magnus Eriksson
Perry Göransson
Irené Ala-Jukuri 
Anna Rydborg
Lennart Åkermark
 
Verkställande utskott:
Åsa Kratz
Christel Larsson Lunderquist
Isak Bergström