Här kan du få information om Kulturens rutiner vid hanteringen av de kostnadsersättningar som utbetalas till föreningar och ledare.

Kostnadsersättningar betalas ut löpande, när verksamhet har rapporterats, listan signerats samt godkänts och kostnadsunderlag lämnats in till Kulturens.

Vi har tagit fram en guide med  exempel på utgifter vi kan ersätta, vad som behöver skickas in, vanliga frågor, m.m.

Ladda hem Kulturens guide gällande kostnadsersättningar här

Inlämnande av kostnadsunderlag
På kostnadsunderlagen skriver ni aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan).

Kostnadsunderlagen ska scannas in och mejlas till kvitton@kulturens.se .Märk ditt mejl med föreningens namn samt ange telefonnummer till föreningens kontaktperson.

Om du inte kan skicka in underlagen via mejl går det att skicka dem via post till:

Kulturens Bildningsverksamhet
Att: Kostnadsunderlag
Box 1148
171 23 Solna

 

Frågor

Om du/ni har frågor gällande den nya rutinen eller kostnadsersättningar generellt besvaras även dessa via mejl till kvitton@kulturens.se eller via telefon 08-470 24 45 på måndagar, tisdagar och torsdagar