Från 2022 och framåt har Kulturens nya rutiner för hanteringen av de kostnadsersättningar (verksamhetsmedel) som betalas ut till föreningar och ledare.

I stället för att ersättningen betalas ut vid två specifika tillfällen per år kommer den att betalas ut löpande, men först när verksamhet har rapporterats, listan signerats samt godkänts och kostnadsunderlag lämnats in till Kulturens.

Vi har tagit fram en guide med  exempel på utgifter vi kan ersätta, vad som behöver skickas in, vanliga frågor, m.m.

Ladda hem Kulturens guide till våra nya rutiner gällande kostnadsersättningar här

Inlämnande av kostnadsunderlag
Tillsammans med kostnadsunderlagen bifogar ni ett försättsblad där ni skriver er förenings namn, organisationsnummer, kontaktperson och aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan).

Ni kan använda den mall till försättsblad som finns att ladda ner här. Extrasidor för fler arrangemang kan ni hämta hem här.

Kostnadsunderlagen ska tillsammans med försättsbladet scannas in och mejlas till kvitton@kulturens.se Om du inte kan skicka in underlagen via mejl går det att skicka dem via post till

Kulturens Bildningsverksamhet
Att: Kostnadsunderlag
Box 1148
171 23 Solna

Vad innebär detta för er just nu?

Svaret är att det är ingen större skillnad. Precis som tidigare går det till så här:

  • Föranmäl ert arrangemang i Kulturens e-tjänst
  • Genomför arrangemanget
  • Fyll i deltagarnas närvaro efter varje träff och signera listan efter sista träffen
  • Skicka era kostnadsunderlag till Kulturens
  • Kulturens tar emot och granskar underlagen och kan därefter betala ut ersättning.

Frågor

Om du/ni har frågor gällande den nya rutinen eller kostnadsersättningar generellt besvaras även dessa via mejl till kvitton@kulturens.se eller via telefon 08-470 24 45 på måndagar, tisdagar och torsdagar