Det senaste året har varit fyllt av många utmaningar för Kulturens. Studieförbundet har bland annat genomgått en stor omorganisation, samtidigt som det har uppdagats fusk som skedde under tidigare lednings tid. Vi intervjuade förbundets nuvarande chef, Maria Rydén för att få en inblick i hur hennes första år som förbundschef på Kulturens har sett ut, hur det gånga året har påverkat förbundet och på hur hon ser på Kulturens framtid.

Under 2021 har Kulturens granskats av Folkbildningsrådet rörande återrapportering av schablonmässig rapportering för cirklar rörande föreningsutveckling mellan 2015-2019. Hur har en sådan här förtroendekris påverkat förbundet och ditt arbete som nytillträdd förbundschef?
– Det har varit ett mycket intensivt år där vi har gjort en genomlysning av all verksamhet som rapporterats de senaste åren, lagt upp en åtgärdsplan och genomfört en hel del förändringar. Samtidigt som det har varit en tuff ”städprocess” har det funnits en stor vilja bland all personal och alla förtroendevalda att skapa rutiner som omöjliggör att något liknande kan hända igen. 

Har krisen bidragit till några positiva förändringar inom Kulturens?
– Ja, definitivt, inte minst för att identitetsfrågan har hamnat i centrum. Vilket studieförbund ska vi vara och hur kan vi, utifrån vår särart, på bästa sätt med leva upp till statens syften med att stödja folkbildningen, är frågor som verkligen hamnat högt upp på dagordningen.

Sedan förra våren har Kulturens också genomgått en betydande omorganisation där förbundet bland annat valt att arbeta mer genreinriktat samtidigt som det pågår en satsning på att öka Kulturens närvaro i flera av förbundets regioner. Hur ser du på den här utvecklingen inom förbundet?
– Det är en naturlig och nödvändig utveckling som både handlar om att stärka vårt anordnarskap och vår trovärdighet som kulturstudieförbund. Våra nya genreutvecklare är precis som vår musikverksamhets verksamhetsutvecklare djupt förankrade i sina respektive uttryck och kan genom det i hög grad bidra till att den folkbildningsverksamhet vi bedriver innefattar ett kontinuerligt lärande. Mer personal innebär också en ökad möjlighet till dialog med ledare, samarbetsföreningar m.fl.

I höst lanserar Kulturens både en helt ny digital plattform och en lärplattform. Vad är tanken bakom er nya digitala satsning? 
– Samhället blir alltmer digitalt och för att fler ska kunna ta del av våra erbjudanden är det viktigt att vi får en mer tillgänglighetsanpassad och användarvänlig hemsida. Vi har även påbörjat arbetet med att skapa ett nytt digitalt kursutbud. Genom att utöka vår digitala verksamhet kan vi nå många fler, inte minst människor som av olika skäl har svårt att delta i så kallade fysiska träffar. Vi studieförbund behöver finnas där människor finns och nätet är den främsta informationskällan idag så självklart behöver vi vara aktiva och bidra till det lärande som sker digitalt.

Vi ni vill komma i kontakt med Kulturens förbundschef Maria Rydén når ni henne på maria.ryden@kulturens.se  // 072- 524 99 86

För att läsa mer om Kulturens arbete rörande hanteringen av den tidigare schablonmässiga rapporteringen läs vårt pressmeddelande från oktober 2021.

Klicka här för att läsa vår åtgärdsplan – Kulturens återkoppling på Folkbildningsrådets särskilda uppföljning 2021 .

Under Kulturens genomlysning  av verksamheten  valde vi att inrätta en visselblåsarfunktion. Funktionen ligger sedan juni 2021 på Kulturens hemsida.

För mer information om vad som händer på Kulturens:  följ oss på våra sociala medier:  Facebook och  Instagram