Ledarutbildning

Alla ledare ska genomgå Kulturens ledarutbildning. Efter utbildningen kan du som aktiv cirkelledare söka den individuella kompetenschecken för din egen fortbildning. Ledarutbildningen riktar sig till våra ledare och samarbetsföreningar för att säkerställa att de känner till vilken typ av hjälp och stöd som Kulturens erbjuder, samt ge inspiration inom lärande, kreativitet och ledarskap. Utbildningen omfattar nio studietimmar, en studietimme är 45 minuter.

Syfte

Ni ska känna till vilka möjligheter och skyldigheter ni har när ni bedriver folkbildning inom Kulturens. Det handlar om vilken hjälp ni kan få från förbundet i form av bland annat kompetensutveckling samt om vilka skyldigheter ni har att till exempel informera deltagarna, följa riktlinjer och regelverk för folkbildningsverksamhet etc.

Utbildningen ska ge nya kunskaper inom lärande, kreativitet och ledarskap och inspirera till att utveckla verksamheten.

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska du som deltagare ha fått:

Kunskap om vilka möjligheter du har som en del av Kulturens – vilken hjälp som finns att få och hur du kan få den, kunskap om vilka krav och ansvar du har som ledare och samarbetsförening, kunskap om folkbildning och folkbildningspedagogiken, insikter i dina egna drivkrafter, nya perspektiv på ledarskap, kunskap om grupp- och skapandeprocesser, kunskap om lärprocesser och reflektionsverktyg, kunskap om normkritik och inkluderande kommunikation.

Utbildningen är kostnadsfri men du står själv för eventuella resor etc.

 

I höst kan du gå Kulturens ledarutbildning via Zoom!

Alla ledare hos Kulturens som ännu inte har gått vår ledarutbildning, är välkomna att göra det i höst. De kan välja mellan att vara med i någon av våra digitala studiecirklar på Zoom eller att själva läsa via vårt studiematerial på nätet. Läs mer och anmäl dig >> här.

 

Vill gå utbildningen helt på egen hand anmäl dig här:

Anmälan