-

VÄLKOMMEN TILL KULTURENS LEDARUTBILDNING

Innehåll och upplägg
I vår ledarutbildning får du veta mer om bland annat ledarskap, pedagogik, folkbildning, Kulturens och mänskliga rättigheter. Utbildningen tar 9 studietimmar att genomgå, och du kan välja mellan självstudier och att delta i en av våra digitala cirklar. Ledarutbildningen är kostnadsfri. Våra träffar inom ledarutbildningen är för närvarande på distans, mestadels via Zoom men vi har också en kursomgång per termin som sker via telefon.

Vem är ledarutbildningen till för?
Ledarutbildningen är från och med 1 januari 2022 obligatorisk för alla ledare inom Kulturens, såväl nya som befintliga. Genom utbildningen får du alla de kunskaper du behöver för att genomföra ditt ledaruppdrag på ett sätt som stämmer överens med folkbildningens grundtankar och regelverk. Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen, men om du redan har pedagogisk utbildning finns ett särskilt snabbspår. Du har sex månader på dig att genomföra ledarutbildningen, räknat från och med det datum då du registreras som ledare i vårt datasystem. (För ledare som varit verksamma hos oss innan årsskiftet, gäller sex månader fr.o.m. den 1 januari 2022, alltså den 30 juni 2022). Du som redan gått ledarutbildningen före 2022, behöver givetvis inte gå en gång till, utan ovanstående gäller ledare som ännu inte gått.

Tillfälliga ledare undantas från obligatoriet
Ledare som är inne mycket tillfälligt i verksamheten kan undantas från obligatoriet. Som tillfällig ledare räknas:

  • Vikarierande ledare på upp t.o.m. ca 3 träffar
  • Ledare vid enstaka tillfälle såsom dag-, helg- eller lovkurs (observera dock att ledare som återkommande leder denna typ av kurser inom en och samma verksamhet inte räknas som tillfällig)

Ledaren eller föreningen kan begära undantag från ledarutbildningen antingen via fritextrutan i föranmälan i e-tjänsten eller genom att kontakta listor@kulturens.se.

Varför behöver jag gå utbildningen?
Kulturens får medel av staten för att genomföra folkbildningsverksamhet, och det finns därför vissa kriterier för vad som kan räknas som folkbildning. Bland annat måste ledaren ha tillräckliga kunskaper för uppdraget, inte bara i sitt ämne utan även i t.ex. folkbildningens regelverk och kvalitetsarbete. Verksamhet som drivs av outbildade ledare riskerar att inte följa statsbidragsvillkoren, vilket kan leda till att verksamheten inte klassas som folkbildning och att vi därmed inte kan fortsätta att samarbeta kring den. Kulturens kommer att kontakta de föreningar som efter sex månader fortfarande har outbildade ledare, för att göra upp en plan över hur verksamheten ska nå upp till statsbidragskriterierna.

Har du redan en pedagogisk utbildning? Då kan du välja vårt snabbspår!
Snabbspåret är till för dig som har en pedagogisk utbildning eller har gått en cirkelledarutbildning hos ett annat studieförbund. Som pedagogisk utbildning räknas bland annat lärar- eller fritidsledarutbildning, pedagogikkurser eller konstnärligt ledarskap som t.ex. dirigentutbildning. I snabbspåret träffas vi en gång via Zoom, då du får veta vad som är specifikt för Kulturens och uppdatera dig inom folkbildningens pedagogik och regelverk. Även snabbspåret är kostnadsfritt. Anmälan längre ner på sidan.

Studiealternativ

  • Digital studiecirkel: En träff per vecka under fyra veckor
  • Studiecirkel via telefon: En träff per vecka under fyra veckor
  • Intensivhelg (digital): Du genomgår hela ledarutbildningen på en helg.
  • Självstudier: Studera var och när du vill med hjälp av vårt digitala självstudiematerial.
  • Snabbspår för pedagoger: se info nedan.

Datum och tider 2023

Med reservation för ändringar/tillägg.

Ledarutbildning distansstudiecirkel via Zoom, en träff per vecka i fyra veckor:
– Torsdagar 2, 9, 16 mars kl. 13:30-15:00 och 23 mars kl. 13:30-15:30. (anmälan senast 27 februari)
– Tisdag 2, 9 och 16 maj kl. 18.00-19.30, samt 23 maj kl. 18.00-20.00 (anmälan senast 30 april)
– Torsdagar 25 maj, 1 juni, 8 juni kl. 13:30-15:00 samt 15 juni kl. 13:30-15:30 (anmälan senast 22 maj)

Ledarutbildning Intensivhelg, digitalt via Zoom: 
– 11-12 mars kl. 10.00-14.00 (anmälan senast 7 mars)

Snabbspår för dig med pedagogisk utbildning, välj ett av tillfällena, sker via Zoom:
– 1 april kl. 9.00-12.00 (anmälan senast 30 mars)
– 5 april kl. 9.00-12.00 (anmälan senast 2 april)
Fler datum kommer!

Distansstudiecirkel via telefon:
– Onsdag 22 februari samt 1, 8 och 15 mars kl. 14.00-16.00 (sista kursdagen till 17.00).
Anmäl dig genom att kontakta Peter Oscarsson, telefon 0733-661812 eller
epost: peter.oscarsson@kulturens.se

Anmälan

Anmäl dig HÄR till vår ledarutbildning i cirkelform, intensivhelg och snabbspår för pedagoger.

Anmäl dig HÄR till självstudier.

För mer information kontakta:

Peter Oscarsson
Pedagog med kursansvar
peter.oscarsson@kulturens.se