Från 2022 och framåt kommer Kulturens att ha nya rutiner för hanteringen av de kostnadsersättningar (verksamhetsmedel) som utbetalas till föreningar och ledare.

I stället för att ersättningen betalas ut vid två specifika tillfällen per år kommer den att betalas ut löpande, men först när verksamhet har rapporterats, listan signerats samt godkänts och kostnadsunderlag lämnats in till Kulturens. Verksamhet som genomförts utan att det medfört några kostnader kan med andra ord inte erhålla någon ersättning. Den förändring vi genomför är ett led i vår ambition att vara ännu tydligare gentemot våra bidragsgivare i frågan om vad Kulturens medel används till.

Då vi i dagsläget inte fullt ut kan överblicka vilka nya eventuella ”arbetstoppar” de ändrade rutinerna kommer att medföra hoppas vi att ni har överseende med att det kan ta en tid innan det nya arbetssättet är helt inarbetat.

Vilka kostnader kan täckas
Precis som tidigare kommer Kulturens att kunna täcka kostnaderna för varje arrangemang (cirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram) upp till en viss nivå. Ersättningens storlek påverkas av en rad faktorer, till exempel hur många tillfällen, hur många deltagare, om arrangemanget sker genom digitala eller fysiska träffar, om det görs särskilda insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta m.m.

Inlämnande av kostnadsunderlag
Tillsammans med kostnadsunderlag bifogar ni ett försättsblad där ni skriver er förenings namn, organisationsnummer, kontaktperson och aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan).

*Det går bra att använda den mall till försättsblad som finns att ladda ner här. Extrasidor för fler arrangemang kan ni hämta hem här.

Kostnadsunderlagen ska tillsammans med försättsbladet scannas in och mejlas till kvitton@kulturens.se Om du inte kan skicka in underlagen via mejl går det att skicka dem via post till

Kulturens Bildningsverksamhet
Att: Kostnadsunderlag
Box 1148
171 23 Solna

 

Vad innebär detta för er just nu?

Svaret är att det är ingen större skillnad. Precis som tidigare går det till så här:

  • Föranmäl ert arrangemang i Kulturens e-tjänst
  • Genomför arrangemanget
  • Fyll i deltagarnas närvaro efter varje träff och signera listan efter sista träffen
  • Skicka era kostnadsunderlag till Kulturens
  • Kulturens tar emot och granskar underlagen och kan därefter betala ut ersättning.

 

Frågor

Om du/ni har frågor gällande den nya rutinen eller kostnadsersättningar generellt besvaras även dessa via mejl till kvitton@kulturens.se eller via telefon 08-470 24 45 på måndagar, tisdagar och torsdagar.

Exempel på kostnadsunderlag är kvitton, fakturor och betalbevis som styrker att fakturan är betald, hyresavtal eller hyresavi och betalbevis som styrker att hyran är betald, lönespecifikationer och bankkontoutdrag som styrker löneutbetalning samt utdrag från skattekonto som säkerställer korrekt inbetalning av sociala avgifter och skatt.

Ersättning kan till exempel utgå för del av lokalhyra, arvode till cirkelledare, hyra av nödvändig utrustning, inköp av material som behövs för att genomföra arrangemanget, marknadsföringskostnader m.m.

Ersättning kan inte utgå för:

  • hyra av lokal i privat/egen bostad
  • kostnader kopplade till privatekonomi

kostnader som betalats av annan part (t.ex. om föreningen äger ett AB som i sin tur betalar lokalhyran)