Möt Kulturens på mässan Folk och Kultur i Eskilstuna, 8-11 februari!

För sjätte året i rad arrangeras det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Munktellstaden, Eskilstuna. Mellan den 8 och 11 februari skapas en tvärsektoriell mötesplats där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus. Kulturens finns på plats i vår monter i mässhallen (monter nr 24) under mässans alla dagar. Varmt välkommen att träffa oss och våra medlemsorganisationer där! Vi bjuder på alltifrån livepodd till filmvisning och musik. Under konventet anordnar vi även ett antal seminarier och workshoppar.

Läs mer om seminarieprogrammet här nedan.  Klicka här för att läsa mer om vårt monterprogram.

Kulturens seminarieprogram

Evelyn Dialog – Integration med kultur som verktyg

Från idé till förening – Hand in hand for Women är en förening startad av Hacer Korucu som för 7 år sedan kom till Sverige från Turkiet. Idag har föreningen runt 100 medlemmar och jobbar tillsammans med medlemmarna, volontärer och Kulturens bildningsverksamhet för att med kultur som verktyg integrera nyanlända kvinnor i det svenska samhället.  Läs mer här

Plats: B-hallen, Stiga Sports Arena

Tid: Onsdag 14:45 – 15:45


Kulturens samtal: Om demokrati, mångfald och representation i svenskt kulturliv

Kulturens bjuder in till ett samtal om demokratiska förutsättningar i svenskt kulturliv kopplat till frågor kring mångfald och representation. Några av de frågor som kommer diskuteras under samtalet: Hur demokratiskt och tillgängligt är svenskt kulturliv? Får alla som vill tillgång till kulturlivet på samma villkor, både som utövare och publik? Hur väl speglas svenskt kulturliv i sammansättningen av personal på de stora organisationerna och institutionerna inom kultursverige, och är det önskvärt att det gör det? Läs mer här

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Fredag 12:45 – 13:45


Att göra minutfilm – lär dig göra en kortfilm på mobilen

Kan du berätta en historia på en minut? Klart du kan! Med den rutinerade filmskaparen och pedagogen David Wramneby vid din sida kommer både de dramaturgiska och tekniska hindren bli lättöverkommliga. Under workshopen blandas teori och praktik och du får med dig knep för manus, inspelning och klippning. Skriv upp dig på en 2-timmar lång workshop och bli redo att göra din egen minutfilm! Läs mer här

(Inför workshopen: Ladda gärna ner och installera appen Adobe Premiere Rush på din mobiltelefon).

Plats för 15 personer så det är först till kvarn som gäller.

Plats: Övervåningen, Stiga Sports Arena

Tid: Fredag 13:00 – 15:00


Skapa på byn – Kreatörers alternativ till centrumperspektiv

Ett panelsamtal om möjligheterna för kreatörer på landsbygden.  Rösterna från andra platser än centrum behövs för att bredda de olika kreativa scenerna.  Mäts relevansen i ett kreativt uttryck enbart i hur det uppmärksammas i den kreativa maktens centrum? Finns vi inte om vi inte syns? Hur använder vi vårt ursprung i skapandet utan att bli exotifierade? Vilka förutsättningar finns för unga att verka som kreatörer på sina hemorter? Läs mer här

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Fredag 14:15 – 15:15


Workshop i teckenspråkssång – att stärka det musikaliska uttrycket med tecken

Teckenspråk är ett kommunikationsspråk där hela kroppen används för att uttrycka sig. Genom att använda teckenspråk i ett musikaliskt framträdande med sång kan vi även fysiskt kommunicera musiken och textens budskap och beröra lyssnaren på ett djupare plan. Teckenspråket ger sången en extra dimension och möjliggör för fler att ta del av musikens kraft.

I denna workshop upplever vi musiken genom att prova på att uttrycka den på teckenspråk. Vi arbetar med att tillsammans leverera innehållet med tecken och känslor. Workshopen leds av teckenspråksartisten Helena Wästborn. Läs mer här

Plats: Övervåningen, Stiga Sports Arena

Tid: Lördag 12:00 – 13:00


Kulturens monterprogram

I Kulturens monter får du lära dig mer om vår verksamhet, ta del av spännande samtal och delta i en rad olika kulturaktiviteter som vi genomför i samarbete med flera av våra medlemsorganisationer. Representanter från Kulturens kommer att finnas på plats alla dagar för att informera, inspirera och diskutera kultur och folkbildning och våra medlemsorganisationer kommer att finnas på plats på följande tider:

ONSDAG

12.30-17.30 Sveriges Spelmäns Riksförbund: Dans och Musik

Sveriges Spelmäns Riksförbund finns på plats i montern för att informera om förbundet samt visa upp sin verksamhet.

TORSDAG

8.30-14.00 Sveriges Orkesterförbund: Hjärtat klappar för unga kulturutövare

Sveriges Orkesterförbund finns på plats i montern för att tala om musikers fysiska och mentala hälsa med utgångspunkt från deras pågående projekt Open Stage & Mind, som riktar sig till unga musiker (18-25 år). Genom sång, musik, litteratur och samtal kommer de att belysa kulturutövarnas roll och värde för samhällsutvecklingen. Besökare kommer även att erbjudas en kultur- och hälsoupplevelse med VR-glasögon, under vilken man får en ”snabbscreening” utförd av en fysioterapeut.

14.00-17.00 Svenska Folkdansringen: Fläta en snodd på vikingavis

Svenska Folkdansringen finns på plats för att informera om sin verksamhet både vad gäller folkdans, slöjd och hantverk. Besökare får även prova på en gammal vävteknik genom att svinga flaskor för att göra en snodd.

FREDAG

8.30-13.00 Sveriges Körförbund: Körpodden live: Folkbildning – livsviktigt för människa och samhälle

Under fredag förmiddag finns representanter från Sveriges Körförbund på plats för att informera om sin verksamhet. Klockan 11 spelar de in körpodden live i montern. I avsnittet diskuterar Kulturens Bildningsverksamhets förbundsordförande Åsa Kratz och Sveriges Körförbunds förbundsdirektör Karin Eklundh bland annat hur folkbildningen behöver utvecklas och värnas i alla samhällsgrupper för ett friskt demokratiskt samhälle och hur studieförbund, folkhögskolor och media har ett bärande uppdrag i att folkbilda.

13.00-16.30 Sveriges Filmförbund:  Filmen som röst – aktivism, demokrati och konst

Sveriges Filmförbund (Sfilm) kommer att finnas på plats för att visa kortfilm och minutfilm, berätta om sin historia och vad de gör som ideell organisation. Besökare av montern kommer också att få välja filmer från deras arkivlista.

LÖRDAG

9.00-13.00 Sveriges Unga Blåsare

Under lördagen finns Sveriges Unga blåsare på plats för att visa upp och informera om sin verksamhet.