In och sök barn- och ungdomskörledarutbildningen på Bromma Folkhögskola senast 15 mars!

Kulturens är projektägare till projektet BUS Academy – Körplantagen som grundat Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och unga. Utbildningen fokuserar på ledarskap, entreprenörskap och fördjupad kunskap om barn och ungas specifika styrkor, förutsättningar och behov.”
Körplantagen har haft sin utbildning i egen regi i Gamla stan under två år. Fr o m nu i höst sker den på Bromma folkhögskola som blir projektskola.

Nu finns det chans för dig som är 18-25 år att söka till BUS Academy – Körplantagen, som blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

Studenterna skall lära sig starta och driva nya körer, med uppdrag att ge möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer.

För mer info besök: busacademy.se

Ansöka här: brommafolkhogskola.se