Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vår policy för likabehandling omfattar all folkbildningsverksamhet och innefattar även en handlingsplan för att nå jämlika villkor. Kulturens har även inrättat ett likabehandlingsråd, som bistår med stöd och vägledning till en åtgärdsplan när orätt behandling förekommer.

Kontakta Kulturens likabehandlingsråd: likabehandling@kulturens.se

Rådets representanter nås även via växeln: 08-470 24 45

Kulturens policy för likabehandling i folkbildningsverksamhet

Kulturens verksamhetsinriktning

 

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.


Medlemsorganisationer


Förbundsstyrelse

2019 – 2021

Ordförande: Magnus Eriksson

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Hedberg
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Valberedningens ordförande: Ulf H Svensson

Kontakt: ulf.h.svensson@kulturens.se

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

 

Mötesplan 2019

Tisdag 4 juni kl 16.00 – 16.45 (telefonmöte)

Söndag 1 september kl 08.30 – 10.00 (under Kulturens Möte för förtroendevalda och personal)

Tisdag 19 november kl 12.00 – 17.00

 

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00

Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte

Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00

Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00 (i samband med Kulturens Möte)

Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00


Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Region Norr verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@telia.com

DOKUMENT

Region Mitt verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Region Väst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE

Niclas Blixt

niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Region Öst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Region Syd verksamhetsberättelse & bokslut 2018