Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens är studieförbundet för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på tio orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Den 1 januari 2020 förändras Kulturens regionala struktur, de tidigare fem regionerna blir sex.

Förbundsstyrelse

2019 – 2021

Magnus Eriksson, ordförande

Karin Inde, vice ordförande

Kristina Berneholm, ledamot
Saga Löved, ledamot
Hanna Hult Rosén, ledamot
Thuva Härdelin, ledamot
 Marianne Halling, ledamot
Christel Larsson Lunderquist, ledamot
Cathia Mörner, ledamot
Ulrika Rapp, ledamot

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Valberedningens ordförande: Ulf H Svensson

Kontakt: ulf.h.svensson@kulturens.se

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

 

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00

Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte

Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00

Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00 (i samband med Kulturens Möte)

Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00

Handlingar inför förbundsstämman 2021

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist, Magnus Eriksson. Saknas: Ulrika Rapp, Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin.

Regioner

Region Norr

Norrbotten, Västerbotten.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Region Norr verksamhetsberättelse & bokslut 2018

 

Region Mitt Norr

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna.

ORDFÖRANDE
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Väst

Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Region Väst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Mitt

Södermanland,Västmanland,Värmland, Östergötland,Örebro.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@telia.com

DOKUMENT

Region Mitt verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Medlemsorganisationer

Region Öst

Gotland, Stockholm, Uppsala.

ORDFÖRANDE

Niclas Blixt

niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Region Öst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Syd

Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Region Syd verksamhetsberättelse & bokslut 2018 

Likabehandling

Vår policy för likabehandling omfattar all folkbildningsverksamhet och innefattar även en handlingsplan för att nå jämlika villkor. Kulturens har även inrättat ett likabehandlingsråd, som bistår med stöd och vägledning till en åtgärdsplan när orätt behandling förekommer. Kontakta Kulturens likabehandlingsråd: likabehandling@kulturens.se

Rådets representanter nås även via växeln: 08-470 24 45

Kulturens policy för likabehandling i folkbildningsverksamhet

Kulturens verksamhetsinriktning

 

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.