Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens är startade av rikskulturorganisationer och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Kulturens verksamhetsriktning

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet. Kulturens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar


Medlemsorganisationer


Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE
Ramon Anthin
ramon@anthin.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016


Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

2015 – 2017

Ordförande: Magnus Eriksson
Ledamot: Karin Inde
Ledamot: Lotta Gröning
Ledamot: Peter Bothén
Ledamot: Perry Göransson
Ledamot: Niklas Carlsson
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Jens Holmström
Ledamot: Eva Granstedt
Ledamot: Sandra Rönnsved

Verkställande utskottet består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde och Lotta Gröning.

Mötesplan 2017

Tisdag 21 februari klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Tisdag 9 maj klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Lördag 2 – 3 september (lunch – lunch)
Tisdag 21 november klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Förbundsstämma lördag 20 maj, Stockholm,

Kallelse Förbundsstämma 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2016 (pdf)
Handling punkt 9 – 12 (pdf)
Handling punkt 13 (pdf)
Handling punkt 14 (pdf)
Handling punkt 15 (pdf)
Handling punkt 17 (pdf)