Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Kulturens verksamhetsriktning

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.


Medlemsorganisationer

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Region Väst


Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017


Förbundsstyrelse

Från vänster
Kristina Berneholm, Joakim Vesterlund, Maurits Larenas, Christel Larsson Lunderquist,
Marlene Jonsson, Hanna Hult Rosén, Magnus Eriksson, Peter Bothén, Andreas Wandegren
Saknas gör Karin Indre och Cathja Mörner

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

2017 – 2019

Ordförande: Magnus Eriksson
Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Peter Bothén
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Karin Inde
Ledamot: Marlene Jonsson
Ledamot: Maurits Larenas
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathja Mörner
Ledamot: Joakim Vesterlund
Ledamot: Andreas Wandegren

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Joakim Vesterlund.

Mötesplan 2018

Tisdag 20 februari klockan 12.00 – 17.00
Tisdag 10 april (telefonmöte) klockan 18.00 – 19.00
Tisdag 22 maj klockan 12.00 – 17.00
Söndag 2 september klockan 08.30 – 10.00 (Under Kulturens Möte Förtroendevalda)
Tisdag 20 november klockan 12.00 – 17.00

 

Mötesplan 2019

Tisdag 19 februari klockan 12.00 – 17.00

Tisdag 9 april (telefonmöte) klockan 18.00 – 19.00

Tisdag 7 maj klockan 12.00 – 17.00

Söndag 1 september klockan 18.30 – 10.00 (under Kulturens Möte för förtroendevalda och personal 31 aug – 1 september)

Tisdag 19 november klockan 12.00 – 17.00

 

Förbundsstämma

Lördag 25 maj 2019 klockan 12.00 – 15.30 (Stockholm)