Klimatsamtal – studiecirkel för alla som vill bidra till en hållbar framtid

Vill din förening/grupp bidra till en mer hållbar framtid? Då är “Klimatsamtal” studiecirkeln för er! Under 2022 har du som ingår i en verksamhet som samarbetar med Kulturens möjlighet att dra igång en studiecirkel om hållbarhets- och miljöarbete tillsammans med medlemmar i din förening/grupp. Kulturens erbjuder det färdiga studiematerialet “Klimatsamtal” – samt ett ledararvode om 1260 kr före skatt (totalsumma för hela kursen) för upp till tio cirkelledare som vill hålla i varsin kurs.

Kriterier:

  • Kursupplägget måste följa studiematerialet “Klimatsamtal”, vilket innebär fem träffar på vardera 90 minuter, och ska i övrigt följa kriterierna för en studiecirkel. Länk till studiematerialet: https://klimatsamtal.klimatagendan.se
  • Studiecirkeln kan ske fysiskt eller digitalt och ska ha minst fyra och högst nitton deltagare utöver cirkelledaren. Det ska vara kostnadsfritt för deltagarna att delta i studiecirkeln.
  • Deltagarna kan komma från den egna föreningen/verksamheten, men det är helt ok om ni även vill ta in deltagare från annat håll.
  • För att kunna bli arvoderad cirkelledare, måste ledaren ansöka via nedanstående formulär samt få bekräftelse från Kulturens innan föranmälan och kursstart sker.
  • Studiecirkeln ska vara föranmäld till Kulturens tio dagar innan den startar. De cirkelledare som blir beviljade ledararvode kommer att få närmare instruktioner om hur föranmälan ska ske.
  • Studiecirkeln ska vara avslutad och slutrapporterad senast den 30 november 2022.
  • Ledararvode betalas ut efter godkänd slutrapportering i slutet av december 2022.
  • Ansökan om att få bli en av de tio arvoderade ledarna görs löpande via webbformuläret nedan – först till kvarn gäller. Invänta bekräftelse från Kulturens innan du sätter igång med att planera och föranmäla cirkeln.

Mer information: sofia.nygren@kulturens.se

Anmäl dig här