Vad betyder folkbildningen för svenskt kulturliv och hur kan folkbildningen stärka kulturen?
Röster från kulturen berättar om sin väg till ett professionella utövandet via folkbildningen och vilken roll studieförbund kan ta under pandemin.
Filmen är en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur.