Hitta framtidens förtroendevalda!

Bli en bättre valberedare!

Välkommen till Kulturens digitala utbildning för valberedare!

/ Digital valberedningsutbildning /
/ Öppen och gratis för samtliga Kulturens medlemsorganisationer och samverkansföreningar /
/ 1/10 eller 5/11 klockan 18.30-20.30 /
/ Plats: Zoom /
/ Anmälan senast 28/9 respektive 2/11 i formuläret längst ned på denna sida /

Innehåll och föreläsare

/ Valberedningens uppdrag och uppgifter kopplat till organisationens målsättning /

Thuva Härdelin, verksamhetsledare Riksförbundet för Folkmusik och Dans, berättar om hur valberedningens arbete sitter ihop med organisationen eller föreningen. Hur ska valberedningsarbete spegla föreningens vilja och målsättning? Hur kan en organisation se ut? Thuva delar med sig av exempel, tips och råd om hur en valberedning kan tänka när det handlar om att utveckla och möta föreningens behov och målsättning.
Thuva kommer också utifrån ett organisationsbyggande och utveckling prata om hur en valberedning kan tänka och arbeta i rekryteringsprocessen, där vikten av kunskap om föreningen spelar en stor roll.

Thuva Härdelin är verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik och Dans. Riksspelman i fjärde generationen, från en spelmanssläkt i  Hälsingland. Thuva har verkat inom såväl det ideella som det  professionella kulturlivet och har bred erfarenhet som projektledare och  producent för projekt inom kultur – och som engagerad ledamot inom ett  flertal organisationer och föreningar.

/ Hur arbetar idrottsrörelsen på riks-och föreningsnivå? /

Lars Lindfors från Idrotten i Västra Götaland och Göteborgsregionens sociala ekonomi pratar om hur arbetet skiljer sig åt i styrelser på olika nivåer. Hur arbetar en valberedning inom idrottsrörelsen och hur engagera på ett demokratiskt sätt i en alltmer digitaliserad tid?

/ Valberedningens verktygslåda: nomineringsförfarande, struktur, året runt- arbete och rätt person på rätt plats /

Karin Inde, verksamhetsledare för Musikcentrum Väst och ledamot i Kulturens förbundsstyrelse, berättar utifrån egna erfarenheter som valberedare om strategier och om hur valberedningens arbete och uppdrag är ett året runt-uppdrag i nära samarbete med styrelsen och organisationen/föreningen. Karin kommer också berätta om valberedningens verktyg, nomineringsförfarande, struktur och samarbetet mellan styrelse, organisation och valberedning.

Karin Inde har lång erfarenhet av arbete inom föreningslivet och sitter idag i sammanlagt tolv (!) styrelser, i både ideella föreningar och aktiebolag. Hon har också haft många förtroendeuppdrag som valberedare och vill i detta sammanhang gärna dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar på vägen.

Karin har en bakgrund som musiker, projektledare och fackligt aktiv inom musiklivet. Hon arbetar idag som verksamhetsledare för Musikcentrum Väst och är vice ordförande i förbundsstyrelsen för Kulturens.

/ Analys och kompetensprofil som ett verktyg för valberedningen /

Ulf Hageström Svensson har varit valberedare i flertalet organisationer. Han berättar om hur upprättande av kompetensprofiler och specifikation av styrelseledamöternas uppdrag kan underlätta valberedningens arbete. Ulf kommer också prata om hur analys av och strategier för styrelse- och organisationssamansättning kan vara ett verktyg i valberedningens arbete.

Ulf Hageström Svensson är en glad pensionär och en ganska noggrann generalist med skapliga ledaregenskaper. Han arbetar i dag med styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar och med flera ideella förtroendeuppdrag på riks-, distrikts-, och föreningsplanet.

Nuvarande ideella förtroendeuppdrag

  • Zornmärkesnämndens ordförande inom Svenska Folkdansringen
  • Sammankallande i valberedningen inom Kulturens på förbundsnivå och i region Mitt
  • Valberedare i Samarbetsnämnden för Folklig dans
  • Valberedare i Folkungagillet | Sekreterare i Friskis & Svettis i Linköping

Moderator: Karin Eklundh

Foto: Dennis Ylikangas

Karin Eklundh har tidigare varit ordförande i Sveriges Körförbund och arbetar nu som förbundsdirektör i samma förbund. Hon har lång erfarenhet av att sjunga och leda körer. Karin brinner också för ideellt engagemang och delaktighet.

Karin kommer att vara mentor under de två tillfällena Digital valberedningskurs ges.

 

Anmälan