Ett samtal om folkdräktens plats i såväl nutiden och inom det gemensamma kulturarvet och om varför dräkten har blivit en politiskt laddad symbol.
Seminariet är ett samarbete med Folkdansringen och en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur
Medverkande:
Jonas Ringdahl, Folkdansringen
Thomas Johansson, Folkdansringen
Máret Steinfjell, journalist och dräktsömmerska
Maria Jacobsson, verksamhetschef Hemslöjden.