Coronatiden innebär för många kulturutövare färre tillfällen till framträdanden men mer tid till att förebygga och optimera sin hälsa.
I denna workshop får du ta del av mängder av fysiska övningar som ger förutsättningar för optimalt framförande. Se till att vara förberedd i kroppen när väl möjligheten till utövande och uppträdande ges framöver!
Workshopen är ett samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund och Kulturens och en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur.