Arvsfonden beviljar Kulturens 8,2 miljoner kronor till projektet BUS Academy – Körplantagen, som blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar. Studenterna skall lära sig starta och driva nya körer, med uppdrag att ge möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer.