OBS förlängd ansökningstid till 2 juni!

Nu finns det chans för dig som är 18-25 år att söka till BUS Academy – Körplantagen, som blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

Studenterna skall lära sig starta och driva nya körer, med uppdrag att ge möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer.

För mer info: busacademy.se

Ansökan: brommafolkhogskola.se