Kulturens startar projektet Tillgänglig kultur med stöd av Allmänna Arvsfonden, som anslår drygt 8,1 miljoner kronor till projektet. Tillgänglig kultur kommer att pågå under tre år och ta fram digitala hjälpmedel för att göra kulturlivet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.