Grattis till Kulturens Bengt Hellqvist, som tilldelas 2019 års Förtjänsttecken av Stockholm läns Bildningsförbund för sin 60-åriga insats inom folkbildningen! Ur motiveringen: ”Med stort engagemang och leende har Bengt alltid varit en fantastisk företrädare för folkbildningen. Ingen uppgift är för liten eller för stor”.