Podcast, intranät och smarta system för medlemsregister och ekonomihantering, det var något ut innehållet när Kulturens bjöd in medlemsorganisationer och regional förtroendevalda till en inspirationsträff på temat goda exempel.

Förbundsordförande Magnus Eriksson blickade framåt mot Kulturens tioårsjubileum 2020 och pekade på vikten av att vi håller jämna steg med utvecklingen för att fortsätta vara ett modernt studieförbund i framkant.

Sebastian Boughart och Jenny Almgren från Ung Media-anslutna Poddportalen B-street i Borås berättade o konsten att göra podcast och hur man kan använda ljudmediet för att nå ut till medlemmar och allmänhet.

Anna Rydborg från RUM och Remona De Maré från Kulturens  berättade om nya möjligheter till att signera dokument digitalt via systemen Assently och Kivra.

Studiefrämjandets tf. IT-chef Peter Lilja kom och berättade om deras erfarenheter av intranätsplattformen Workspace, ett system som även Kulturens kommer av införa.

Michael Bäck från Arel Data redogjorde för hur det nya digitala dokumenthanteringssystemet Nextcloud fungerar och Peter Rexhammar och Amanda Persson från revisionsbyrån Deskjockey visade de nya rutiner för digital redovisning som Kulturens kommer natt börja använda inom kort.

Avslutningsvis berättade Agneta Carlsson från Hemslöjden och Nitja Ekholm från ATR om olika sätt att hantera medlemsregister via ArcMember(ATR) och E-bas(Hemslöjden).

Den som önskar ta del av mer info om de system som visades under dagen kan kontakta Jenny Mattsson, PR- och kommunikationsansvarig på Kulturens: jenny.mattsson@kulturens.se