Kulturens Folkhögskola kommer, om ansökan beviljas av Folkbildningsrådet, att ha sitt säte i Sundbyberg och erbjuda utbildning och kompetensutveckling inom det ideella kulturlivet.

Svenskt kulturliv bygger i hög grad på ideella krafter och genom Kulturens folkhögskola kan vi bidra till att utveckla det ideella ledarskapet i svenskt kulturliv. Folkhögskolan är unik med dess kontakter och förankring inom svenskt kulturliv. Kulturens Folkhögskola är liksom studieförbundet Kulturens partipolitiskt och religiöst obunden.

Kulturens folkhögskola kommer att bedriva kvalitativa kurser och utbildningar med kulturell/konstnärlig prägel och kurser och utbildningar som syftar till att stärka personer som vill vara ideellt eller professionellt verksamma inom svenskt kulturliv.

Det gäller exempelvis utbildningar inom digitalt musikskapande och rörlig bild. Kulturens folkhögskola kommer också att bedriva en allmän kurs på grundskolenivå med tydlig kulturell och konstnärlig profil. I allmän kurs ingår förutom ämnen såsom svenska, matte mm att prova på olika kultur-/konstformer.

Ansökan till Folkbildningsrådet hittar du här: FolkhögskolaKulturensDigital