Förbundsstämman valde en ny styrelse den 25 maj.

Magnus Eriksson omvaldes med stor majoritet till ordförande för styrelsen, under mandatperioden 2019 – 2021.

Kulturens styrelse:

Ordförande: Magnus Eriksson

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Hedberg
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp