Checklista för smittsäkra träffar

Tips på anpassningar för att kunna mötas på ett smittsäkert sätt. Kom ihåg att all ny eller ändrad verksamhet måste lämna in riskbedömning till Kulturens innan ni startar terminen!

  • Träffas gärna utomhus, eller i en så stor lokal som möjligt och med god ventilation. Om ni har svårt att byta lokal, dela upp gruppen i mindre grupper som turas om att använda lokalen.
  • Tänk på att hålla minst 2 meters avstånd mellan deltagarna, även i pauser och vid ankomst samt avslut. Undvik köbildning och möblera lokalen på ett sätt som underlättar att hålla avstånd.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer äldre än 70 år inte deltar i aktiviteter tillsammans med yngre, men var och en avgör själv om de vill delta eller inte. Eget ansvar gäller. Deltagare som känner sig sjuka ska alltid uppmanas att stanna hemma.
  • Ordna tillgång till handtvätt och/eller handsprit och uppmuntra till handtvätt under träffens gång.
  • Undvik att ta i varandra, till exempel genom att undvika att hälsa med handslag. Försök att hitta alternativ för danser eller aktivi- teter där ni normalt har kroppskontakt.
  • Deltagarna bör använda individuella notpapper, material och redskap. Använd gärna digitalt material istället för papper. An- vänd individuella mikrofoner, som rengörs efter träffens slut.
  • Undvik gemensam fika i pausen, eller välj till exempel färdiga smörgåsar och servering av kaffe istället för självservering.

Dessutom: Visste du att ni även kan hålla folkbildning digitalt? Vi på Kulturens hjälper gärna till! Digital teknik för exempelvis videomöten och streaming ger föreningar nya möjligheter att mötas och nå ut. Kontakta våra regionala verksamhetsutvecklare som hjälper dig att komma igång med våra kostnadsfria digitala lösningar. Ta gärna tillfället i akt att stärka er nätbaserade kompetens och att utveckla verksamheten.
Kontaktuppgifter finns på under Kontakt här på hemsidan.

Vid frågor som rör verksamhet kontakta info@kulturens.se eller som rör närvarolistor kontakta listor@kulturens.se.

Råd för kulturverksamheter med fysiska träffar

Här hittar du mer utförliga tips och råd för hur olika former av kulturverksamheters fysiska träffar kan anpassas för att minska risk för smittspridning: Smittskydd frågor och svar