Elixir III 8-9 november i Örebro

Sänka volymen för att öka styrkan? 

Varmt välkomna till den tredje upplagan av den studieförbundsgemensamma musikkonferensen Elixir. Konferensen riktar sig till dig som jobbar med musik och folkbildning inom något av studieförbunden i Sverige. Under två halvdagar i Örebro samlas vi för att diskutera musikens utmaningar, möjligheter och framtid inom folkbildningen, framförallt med fokus på kvalitets- och etikarbetet. 

Folkbildningens varande och innehåll har varit ifrågasatt de senaste åren och det finns tecken på att ifrågasättandet kommer att fortsätta. Det gäller inte minst musikverksamheten, där nya regelverk och ett ökat fokus på kvalitet framför kvantitet har lett till nya åtgärder och utmaningar i vårt arbete. Nu befinner vi oss i en tid då det är viktigare än någonsin att staka ut en hållbar väg framåt för musiken i folkbildningen och mötas över studieförbundsgränserna för att lära och inspireras av varandra. 

8-9 november 2022 Conventum,

Drottninggatan 42 i Örebro

Program 8 november 

12:00 Lunch 

13:00 Välkomna! David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden hälsar välkomna och Studieförbundens Musiknätverket presenterar sig. 

13:10 Bokpresentation ”Den lärande föreningen” 

Medverkande: Aron Schoug Öhman (förinspelat). 

Moderator Lina Brustad. 

13:30 Panelsamtal om boken 

Medverkande: bokens huvudperson Doris Vesterlund. 

David Samuelsson, Studieförbunden 

Veronica Lagerman Lindblom, ABF 

Moderator: Lina Brustad 

14:00 Kortare paus 

14:10 Rundabordssamtal kring bokens frågeställningar – ”Den lärande föreningen” 

14:25 Fika 

15:00 Musikverksamhetens roll och status i våra studieförbund, nu och framåt. 

Ett panelsamtal mellan några av företrädarna från studieförbunden. 

Medverkande: Samuel Gustafsson, Studieförbundet Bilda 

Fredrik Pettersson, ABF 

Maria Rydén, Kulturens bildningsverksamhet 

Ann-Sofie Olding, Medborgarskolan 

Moderator: Ametist Azordegan 

15:55 Ett nytt fördelningssystem. Folkbildningsrådet berättar. 

Hur går tankarna kring det nya fördelningssystemet? Hur kommer det påverka musikverksamheten? 

Medverkande: Morgan Öberg, Folkbildningsrådet 

Moderator: Ametist Azordegan 

17:00 Tack för idag! 

Egen tid 

19:00 Middag Club 700 

Program 9 november 

09:00 Uppstart och sammanfattning av gårdagen med David Samuelsson. 

09:10 Kvalitetsarbetet inom studieförbunden 

Presentation av Etikgruppens kvalitetsarbete och gemensamma granskningar och överenskommelser. 

Medverkande: Eva Ekengren, Studieförbunden 

Kajsa Wiktorin, Studieförbunden 

Amanda Stjärnqvist, Vuxenskolan 

Rundabordssamtal kring kluriga frågeställningar. 

10:30 Fika 

10:45 Funkismusikverkstad. Verksamheten och vad den betyder. Utmaningar att jobba med detta som studieförbund. 

Medverkande Charlotte Ollvard (Bilda)och Frida Gelin. 

11:15 Rundabordssamtal Vi samtalar och kokar ner intryck, tankar och goda idéer vi tar med oss från denna konferens. 

12:00 Tack för i år!