Medverkande: Hadrian Prett och Robert Fux 

Moderator: Sofia Lilly Jönsson

 Ett reflekterande samtal om kulturarv och kulturarvande. 

Vi är alla en del av en jättelik myrstack med skiftande tillhörigheter, kollektiva minnen och en inbyggd strävan efter gemenskap och tillhörighet. Det är en utmaning att skapa kompassriktningar i ett tidsflöde, att bringa ordning i ett myller av mänskliga generationsvävar. 

 Kulturarv kan ses som ett slags ständigt kollektivt förhandlande som bara kan ske om många är delaktiga, först då blir fler nyanser av kulturarvs begreppet belysta. Hur kan vi bevara utan att konservera, behålla öppenhet istället för att åstadkomma slutenhet och stagnation? 

Kulturarvsfrågan berör inte bara oss som lever här och nu. Vi måste våga lyfta blicken och se bortom oss själva. Skapa en levande rörelse tillsammans med tidigare och kommande generationers perspektiv och lärdomar.  

Hadrian Prett är riksspelman och ordförande i Sveriges Spelmäns Riksförbund, Robert Fux är skådespelare vid Stockholms Stadsteater och dragartist. Samtalet leds av Sofia Lilly Jönssonfrilansande kulturjournalist.  

Seminarierna under Folk- och Världmusikgalan arrangeras av Kulturens Bildningsverksamhet. Denna programpunkt är ett samarbete mellan Kulturens och Sveriges Spelmäns RIksförbund.