Årsstämma Region Väst

Årsstämma

Kulturens och Region Väst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 13.00
Gräfsnäsgården, Slottskogen i Göteborg

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Berit Wallsten, berit.wallsten@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Väst


Årsstämma Region Norr

Årsstämma

Kulturens och Region Norr inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Umeå
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Ove Bucht, ove.bucht@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Norr


Årsstämma Region Mitt

Årsstämma

Kulturens och Region Mitt inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Örebro
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Jan-Anders Andersson, jan-anders.andersson@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Mitt


Årsstämma Region Öst

Årsstämma

Kulturens och Region Öst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 12.00
Folkdansringens Hus, Torggatan 3, Stora Essingen, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Bengt Hellkvist, bhellkvist@hotmail.com. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Öst


Årsstämma Region Syd

Årsstämma

Kulturens och Region Syd inbjuder härmed till årsstämma.
Lördag 11 mars 2017, klockan 15.00
Kulturens lokaler, Ystadsvägen 15 i Malmö

Anmälan senast den 12 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Kennet Lunderquist, ulf.kennet.lunderquist@kulturens.seDå regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Syd


Om Kulturens

Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens är studieförbundet för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på tio orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Den 1 januari 2020 förändras Kulturens regionala struktur, de tidigare fem regionerna blir sex.

Förbundsstyrelse

2019 – 2021

Magnus Eriksson, ordförande

Karin Inde, vice ordförande

Kristina Berneholm, ledamot
Saga Löved, ledamot
Hanna Hult Rosén, ledamot
Thuva Härdelin, ledamot
 Marianne Halling, ledamot
Christel Larsson Lunderquist, ledamot
Cathia Mörner, ledamot
Ulrika Rapp, ledamot

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Valberedningens ordförande: Ulf H Svensson

Kontakt: ulf.h.svensson@kulturens.se

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

 

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00

Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte

Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00

Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00 (i samband med Kulturens Möte)

Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00

Handlingar inför förbundsstämman 2021

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist, Magnus Eriksson. Saknas: Ulrika Rapp, Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin.

Regioner

Region Norr

Norrbotten, Västerbotten.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Region Norr verksamhetsberättelse & bokslut 2018

 

Region Mitt Norr

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna.

ORDFÖRANDE
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Väst

Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Region Väst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Mitt

Södermanland,Västmanland,Värmland, Östergötland,Örebro.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@telia.com

DOKUMENT

Region Mitt verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Medlemsorganisationer

Region Öst

Gotland, Stockholm, Uppsala.

ORDFÖRANDE

Niclas Blixt

niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Region Öst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Syd

Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Region Syd verksamhetsberättelse & bokslut 2018 

Likabehandling

Vår policy för likabehandling omfattar all folkbildningsverksamhet och innefattar även en handlingsplan för att nå jämlika villkor. Kulturens har även inrättat ett likabehandlingsråd, som bistår med stöd och vägledning till en åtgärdsplan när orätt behandling förekommer. Kontakta Kulturens likabehandlingsråd: likabehandling@kulturens.se

Rådets representanter nås även via växeln: 08-470 24 45

Kulturens policy för likabehandling i folkbildningsverksamhet

Kulturens verksamhetsinriktning

 

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.


Petra Shara Stoor

Petra Shara Stoors Föreläsning "Tro inte - VET att du är någon" för deltagarna i RTSI-projektet i Stockholm.

"Folk älskar alternativkultur, de vet bara inte om det än"

En kylig höstdag under tidigt 2010-tal steg Petra Shara Stoor ur sin bil. Framför henne bredde den hälsingska landsbygden ut sig. Flyttpackningen må ha varit lätt. Det som emellertid tog plats var hennes drömmar och ambitioner – att på heltid ägna sig åt att utveckla sin konst och sitt kulturskapande.

Där, i Hälsingland, tog Petra Shara Stoor avstamp i det hon nyligen utbildat sig inom, nämligen klassiskt makeupartisteri, därtill innefattande effektsminkning och maskmakeri. Men det kom att bli skelettkonsten som definitivt förde henne in på alternativkulturens vägar. Tillsammans med sin partner Fredrik Fernlund har hon under flera år marknadsfört och sålt sina ben- och skelettkonstskapelser under etiketten Skulls & Bones Artwork.

Det som emellertid befäst Petra Shara Stoors namn hos allmänheten är det årligen återkommande vinterarrangemanget Midvinterglöd, som nu är inne på sitt femte år. Arrangemanget är mångfacetterat, och kan sägas vara en samlingspunkt för mycket av det som Petra sysslar med och vill främja:
— Midvinterglöd är ett möte mellan alternativ och traditionell kultur med ett upplägg som gör att alla, oavsett vem man är, kan ta till sig upplevelsen. Och det utan att vi tummar på den alternativkulturiga grundidén, säger Petra.

På frågan om vad som driver Petra Shara Stoor svarar hon utan dröjsmål: kreativitet – att få ägna varje dag åt att skapa och sen få se resultatet upplevas av andra. Det står snart klart att Petras tankar om kultur på intet sätt handlar om något som begränsas till föremål, attribut eller sammanhang, utan något som flyter in i livet från alla vinklar.

En annan drivkraft är viljan att stärka alternativkulturens ställning. I dagsläget agerar Petra vice ordförande i Riksförbundet För Subkultur (SUB), men är även sedan flera år aktiv inom Kulturföreningen Alternativkretsen Hälsingland, som hon var med och startade. Både Alternativkretsen Hälsingland samt SUB samarbetar med Kulturens.

När Petra Shara Stoor inte arbetar med egen konst så delar hon med sig av sitt kunnande till andra. Kursverksamhet inom konstnärslivets mer praktiska sidor är en återkommande bisyssla, bland annat hennes föreläsning: Tro inte – VET att du är någon. I titeln avspeglas det tankesätt som fört henne framåt som konstnär och som människa – det är viktigt att tro på det man gör och stå på sig oavsett vem man är.

Framtiden må sägas vara ett oskrivet blad, men för Petras och Fredriks del börjar konturerna av ännu ett steg på vägen synas. Den gamla byskola de nyligen förvärvade är planerad att inhysa Helsinglight – en plattform för kreativt skapande, makeup- och specialeffektskola, kurser, workshops, föreläsningar, konstgalleri, konserter. Folk älskar, som sagt, alternativkultur. De vet bara inte om det än.


Kontakt

Kulturens kontaktcenter

Vi hjälper dig! Beskriv ditt ärende nedan, eller ring oss.

08-470 24 45

Telefontider:

måndag, tisdag och torsdag

kl 10.00–12.00, 13.00–15.00

  Besöksadress: Ågatan 12B, 172 62 Sundbyberg
  Post- och fakturaadress: Box 1148, 171 23 Solna
  Org.nummer: 802435-1689


  Regionala föreningskontakter


  Sanna Svedestedt Carboo

  Föreningskontakt region Mitt-Norr

  sanna.svedestedt@kulturens.se

  070 – 330 33 79

  Tove Gladh

  Föreningskontakt Region Syd
  tove.gladh@kulturens.se

  070-745 09 76

  Per Sundström

  Föreningskontakt Region Väst
  per.sundstrom@kulturens.se

  073- 691 30 88

  Gabriel Sjöwall

  Föreningskontakt Region Öst
  gabriel.sjowall@kulturens.se

  070-755 23 30

  Robert Markström

  Föreningskontakt Region Norr
  robert.markstrom@kulturens.se
  070-250 69 06

  Therese Olsson Hugosson

  Föreningskontakt Region Mitt
  therese.hugosson@kulturens.se  

  072 – 727 20 06

  Kulturens ledning, kansli


  Maria Rydén

  Förbundschef
  maria.ryden@kulturens.se
  072-524 99 86

  Patrik Eliasson

  Chef för funktionen administration
  patrik.eliasson@kulturens.se
  070-284 87 70

  Anna Åhlin Orwin

  Chef för funktionen genreutveckling
  anna.ahlin.orwin@kulturens.se
  072-306 06 46

  Marcus Garbom

  Chef för  funktionen Evelyn 
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Genreutvecklare


  Robert Markström

  Genreutvecklare Teater och Berättande

  robert.markstrom@kulturens.se

  070-250 69 06

  Per Sundström

  Genreutvecklare Orkesterverksamhet

  per.sundstrom@kulturens.se

  073- 691 30 88

  Gabriel Sjöwall

  Genreutvecklare Körsång

  gabriel.sjowall@kulturens.se

  070-755 23 30

  Therese Olsson Hugosson

  Genreutvecklare Folklig Musik

  therese.hugosson@kulturens.se
  072 – 727 20 06

  Tove Gladh

  Genreutvecklare Folklig Dans

  tove.gladh@kulturens.se

  070-745 09 76

  Sanna Svedestedt Carboo

  Genreutvecklare för Slöjd och Hantverksmässigt skapande

  sanna.svedestedt@kulturens.se

  070 – 330 33 79

  Kulturens administration


  Laila Öster

  Stabsadministratör
  laila.oster@kulturens.se
  070-623 28 20

  Ylwa Petersson

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Ulla Bergkvist

  Ekonomi
  Ulla.bergkvist@kulturens.se
  08-4702400

  Anna Glantz

  Kommunikatör 
  anna.glantz@kulturens.se
  070-523 46 17

  Linda Örtenstedt

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Madeleine Karmehag

  Ekonomi
  madde.karmehag@kulturens.se
  08-470 24 00

  Alma Zubcevic

  Ekonomi
  Alma.zubcevic@kulturens.se
  08-4702400

  Michael Bäck

  IT-Ansvarig
  micke@kulturens.se
  070-659 44 66

  Susanne Tilli

  Verksamhetscontroller
  listor@kulturens.se
  070-2748485

  Monika Saarelainen

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Victoria Skoglund

  Tjänstledig t.o.m. juli 2022)
  Kommunikatör
  victoria.skoglund@kulturens.se
  073-681 19 80

  Robin Lund

  Stabsadministratör
  robin.lund@kulturens.se
  076-3217059

  Remona de Maré

  Regionsamordnare med särskilt ansvar för kommun- och landstings-/regionsbidrag
  remona.demare@kulturens.se
  070-272 96 74

  Kontakt och samordning, nationell nivå


  Anna Åhlin Orwin

  Chef för funktionen genreutveckling
  anna.ahlin.orwin@kulturens.se
  072-306 06 46

  Marcus Garbom

  chef för funktionen Evelyn samt verksamhetsutvecklare Evelyn Luleå
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Patrik Blomqvist

  Verksamhetsanalytiker (förbundsövergripande) och verksamhetsutvecklare Evelyn Göteborg
  patrik.blomqvist@kulturens.se
  070-270 89 54

  Sofia Nygren

  Pedagog med kursansvar
  sofia.nygren@kulturens.se
  070-223 23 05

  Kontakt och samordning, regional nivå


  För frågor kring verksamhet i landet och i olika regioner, kontakta Nationell Föreningsservice

  Vill du föranmäla en studiecirkel eller ett kulturprogram, maila: listor@kulturens.se

  Musikenheten Evelyn


  Marcus Garbom

  Verksamhetschef för  Evelyn och verksamhetsutvecklare Evelyn Luleå
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Robin Lund

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Stockholm (föräldraledig)
  robin.lund@kulturens.se
  0763-21 70 59

  Alexandra Thysell Shanahan

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Stockholm
  Alexandra.shanahan@kulturens.se
  070-796 03 07

  Clara Alm

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Örebro
  clara.alm@kulturens.se
  072-224 88 08

  Victor Söderman Fariña 

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Västerås
  victor.farina@kulturens.se
  070-722 58 01

  Kasper Martinell

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Örebro
  kasper.martinell@kulturens.se
  070-731 25 28

  Kamilla Bayrak

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Uppsala
  kamilla.bayrak@kulturens.se
  073-076 33 38

  Martin Pokka Larsson

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Piteå
  martin.pokka@kulturens.se
  073-841 86 78

  Hanna Cinthio

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Malmö
  hanna.cinthio@kulturens.se
  073-528 99 96

  Petra Svanström

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Umeå
  petra.svanstrom@kulturens.se
  073-052 35 03

  Jon Rinneby

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Malmö
  jon.rinneby@kulturens.se
  076-108 39 08

  Ben “Reuben” Arinze

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Jönköping
  ben.arinze@kulturens.se
  070-347 10 16

  Patrik Blomqvist

  Verksamhetsanalytiker Kulturens och verksamhetsutvecklare Evelyn Göteborg
  patrik.blomqvist@kulturens.se
  070-270 89 54

  Projektledare/medarbetare särskilda satsningar


  Viktor Krutrök

  Projektledare Meän Ääni – Unga filmskapare i Tornedalen
  viktor.krutrok@kulturens.se
  073–024 23 81

  Jonas Pietikäinen

  Projektledare Meän Ääni – Unga filmskapare i Tornedalen
  jonas.pietikainen@kulturens.se
  073-350 48 80

  Lars-Göran Wadén

  Projektledare Tillgänglig kultur
  lars-goran.waden@kulturens.se
  070-766 24 09

  Marie Bejstam

  Projektledare BUS Academy – Körplantagen
  marie@busacademy.se
  073-909 11 06

  Johan Seige

  Projektledare Tillgänglig kultur
  johan.seige@kulturens.se
  073-720 04 90

  Charlotte Rider

  Projektledare BUS Academy – Körplantagen
  charlotte@busacademy.se
  070-922 35 63

  Besöksadresser


  Kulturens Bildningsverksamhet
  Kansli
  Ågatan 12B, Sundbyberg
  Box 1148
  171 23 Solna

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Hjalmar Brantingsgatan 1
  753 27 Uppsala

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Kronan H1 rum 3008
  972 42 Luleå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Slottsgatan 25
  722 11 Västerås

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio & Kulturens lokalkontor
  Ystadsvägen 17
  214 30 Malmö

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Acusticum 1
  941 63 Piteå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Assessorsgatan 14
  118 57 Stockholm

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Brewhouse
  Åvägen 24
  412 51 Göteborg

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Tranbärsvägen 6
  901 07 Umeå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Creative House
  Älvtomtagatan 12–14
  703 42 Örebro