Verksamhetsutvecklare till Värmland

Kulturens söker Verksamhetsutvecklare i Värmland, 20 procent av heltid

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet söker en verksamhetsutvecklare i Värmland.

Vi söker en självgående och driven verksamhetsutvecklare med ett stort nätverk inom kulturområdet i Värmland. Du jobbar i nära samverkan med andra regionala verksamhetsutvecklare och tillhör Kulturens enhet för verksamhetsutveckling.

Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet i 206 av landets 290 kommuner inom sång, musik, dans, teater/drama, film, foto, media osv. Kulturens har 17 medlemsorganisationer och drygt 400 samarbetsföreningar. Kulturens har ett förbundsgemensamt kansli som agerar på uppdrag av förbundsstyrelsen och våra fem regionstyrelser.

Arbetsuppgifter

Starta upp ny folkbildningsverksamhet inom kulturområdet i Värmland.
Agera kontaktperson mot Kulturens samarbetsföreningar samt våra medlemsorganisationers distriktfunktioner i Värmland.
Planera och genomföra kortare utbildningsinsatser med Kulturens medlemsorganisations distrikfunktioner som mottagare.
Genomföra en seminariedag inom området Kultur och Hälsa i Karlstad under HT 2017.
Producera enkla nyhetsartiklar om våra regionala kulturverksamheter.
Handha och uppdatera regional facebook-sida.

Kvalifikationer

 Du har genomgått lägst gymnasial utbildning samt har körkort.
Stora delar av tjänsten har projektstruktur så en projektledarutbildning är ett plus.
Du är van att producera textmaterial, men har även god kompetens inom rörlig bild och foto. Du är noggrann, serviceinriktad och kan och löser problem självständigt.
Du har ett väl etablerat nätverk inom Värmlands kulturliv och erfarenhet från någon av våra medlemsorganisationers verksamhet är ett plus.

Omfattning

Tidsbegränsad anställning 20 procent av heltid (8 timmar/vecka) under perioden 1/7-31/12 2017 med möjlighet till förlängning.

Övrigt

 Kulturens har kollektivavtal, Unionens tjänstemannaavtal och vi är medlemmar i IDEA. Arbetet bedrivs initialt utifrån det egna hemmet samt via resor i regionen.

Tillträde

 1/7 2017

Ansökan

Ansökan med personligt brev och CV samt löneanspråk skickas till christoffer.lundstrom@kulturens.se senast tisdag 30 maj 2017.English

About folkbildning and Kulturens

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives.

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.


Årsstämma Region Väst

Årsstämma

Kulturens och Region Väst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 13.00
Gräfsnäsgården, Slottskogen i Göteborg

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Berit Wallsten, berit.wallsten@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Väst


Årsstämma Region Norr

Årsstämma

Kulturens och Region Norr inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Umeå
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Ove Bucht, ove.bucht@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Norr


Årsstämma Region Mitt

Årsstämma

Kulturens och Region Mitt inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Örebro
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Jan-Anders Andersson, jan-anders.andersson@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Mitt


Årsstämma Region Öst

Årsstämma

Kulturens och Region Öst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 12.00
Folkdansringens Hus, Torggatan 3, Stora Essingen, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Bengt Hellkvist, bhellkvist@hotmail.com. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Öst


Årsstämma Region Syd

Årsstämma

Kulturens och Region Syd inbjuder härmed till årsstämma.
Lördag 11 mars 2017, klockan 15.00
Kulturens lokaler, Ystadsvägen 15 i Malmö

Anmälan senast den 12 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Kennet Lunderquist, ulf.kennet.lunderquist@kulturens.seDå regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Syd


Om Kulturens

Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens är startade av rikskulturorganisationer och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Kulturens verksamhetsriktning

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet. Kulturens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar


Medlemsorganisationer


Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE
Ramon Anthin
ramon@anthin.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016


Förbundsstyrelse

Från vänster
Kristina Berneholm, Joakim Vesterlund, Maurits Larenas, Christel Larsson Lunderquist,
Marlene Jonsson, Hanna Hult Rosén, Magnus Eriksson, Peter Bothén, Andreas Wandegren
Saknas gör Karin Indre och Cathja Mörner

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

2017 – 2019

Ordförande: Magnus Eriksson
Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Peter Bothén
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Karin Inde
Ledamot: Marlene Jonsson
Ledamot: Maurits Larenas
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathja Mörner
Ledamot: Joakim Vesterlund
Ledamot: Andreas Wandegren

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Joakim Vesterlund.

Mötesplan 2017

Tisdag 21 februari klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Tisdag 9 maj klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Lördag 2 – 3 september (lunch – lunch)
Tisdag 21 november klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Förbundsstämma lördag 20 maj, Stockholm,

Kallelse Förbundsstämma 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2016 (pdf)
Handling punkt 9 – 12 (pdf)
Handling punkt 13 (pdf)
Region Öst motion (pdf)
Handling punkt 14 (pdf)
Handling punkt 15 (pdf)
Handling punkt 17 (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)


Kommande arrangemang

StartdatumTitelKommun
2017-06-14DansuppvisningSTOCKHOLM
2017-06-14Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-14FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-06-14InlandsbanefestivalenDOROTEA
2017-06-15Sång i parken vid SilhytteåHEDEMORA
2017-06-15Dans- och musikuppträdande med folkmusikNACKA
2017-06-15Körsång + flöjtspel UtomhuskonsertGÄVLE
2017-06-15Konsert Östsvensk Folkmusik ingående i allsångskvällNORRKÖPING
2017-06-15Konsert med Uppsala BlåsarsymfonikerGÄVLE
2017-06-15Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-06-16Musikunderhållning, midsommarfirandeFLEN
2017-06-16FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-06-16KörframträdandeSTOCKHOLM
2017-06-17Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-17Releaseträff Skrivlustan nr 2 2017UMEÅ
2017-06-17ÖppningskonsertHÅBO
2017-06-17LunchkonsertHÅBO
2017-06-17Spelar vid KlippanfestivalenKLIPPAN
2017-06-17KvartettkonsertHÅBO
2017-06-17KvällskonsertHÅBO
2017-06-17Intervju inför publik: Sören HermanssonHÅBO
2017-06-17SolnedgångskonsertHÅBO
2017-06-18Morgonstund har guld i mundHÅBO
2017-06-18Föredrag: Min UppvärmingHÅBO
2017-06-18Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-18Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-18KvartettkonsertHÅBO
2017-06-18Musikunderhållning på äldreboendeNYKÖPING
2017-06-18Vårkonsert på Ålderdomshem PilgårdenSTAFFANSTORP
2017-06-18Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-18Vårkonsert på Ålderdomshem MagnoliaSTAFFANSTORP
2017-06-18JazzseminariumHÅBO
2017-06-18KvällskonsertHÅBO
2017-06-18Intervju inför publik: Katy WoolleyHÅBO
2017-06-18SolnedgångskonsertHÅBO
2017-06-19Morgonstund har guld i mundHÅBO
2017-06-19Föredrag: Min uppvärmningHÅBO
2017-06-19Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-19Pedagogisk seminarium 1HÅBO
2017-06-19LunchkonsertHÅBO
2017-06-19Uppvisning och lekarHUDDINGE
2017-06-19Pedagogisk seminarium 2HÅBO
2017-06-19Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-19JazzseminariumHÅBO
2017-06-19Pedagogisk seminarium 3HÅBO
2017-06-19KvällskonsertHÅBO
2017-06-19Intervju inför publik: Stefan Jon BernhardssonHÅBO
2017-06-19SolnedgångskonsertHÅBO
2017-06-20Morgonstund har guld i mundHÅBO
2017-06-20Föredrag: Min uppvärmningHÅBO
2017-06-20Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-20Pedagogisk seminarium 4HÅBO
2017-06-20Musik till folkdansuppvisning av Visby FolkdansgilleGOTLAND
2017-06-20LunchkonsertHÅBO
2017-06-20Uppvisning och lekarSTOCKHOLM
2017-06-20Musik till folkdansuppvisning vid seniorboende Gråbo Dagcentral i VisbyGOTLAND
2017-06-20Dans och lekuppvisningSTOCKHOLM
2017-06-20Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-20Pedagogisk seminarium 5HÅBO
2017-06-20Avslutningskonsert ungdomsseminarietHÅBO
2017-06-20Folksdansuppvisning Istar AnnelundsvillanBORÅS
2017-06-20KvällskonsertHÅBO
2017-06-20Allsång med QuizSTENUNGSUND
2017-06-20Intervju inför publik: Markus MaskuniittyHÅBO
2017-06-20SolnedgånskonsertHÅBO
2017-06-21Morgonstund har guld i mundHÅBO
2017-06-21Föredrag: Min uppvärmingHÅBO
2017-06-21Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-21DansuppvisningNORRKÖPING
2017-06-21Musik- och folkdansuppvisning vid Roma Nya ÄldreboendeGOTLAND
2017-06-21LunchkonsertHÅBO
2017-06-21Uppvisning och lekarSTOCKHOLM
2017-06-21Uppvisning och lekarSTOCKHOLM
2017-06-21Musik- och folkdansuppvisning vid seniorboende StyréngårdenGOTLAND
2017-06-21Musikunderhållning på äldreboendeNYKÖPING
2017-06-21Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-21Avslutningskonsert ungdomsseminarietHÅBO
2017-06-21Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-21Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-21KvällskonsertHÅBO
2017-06-21Midsommardans på äldreboende i EnandergårdenGÖTEBORG
2017-06-21Intervju inför publik: Markus MaskuniittyHÅBO
2017-06-21SolnedgångskonsertHÅBO
2017-06-22Morgonstund har guld i mundHÅBO
2017-06-22Föredrag: Min UppvärmningHÅBO
2017-06-22Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-22Uppvisning och lekarSTOCKHOLM
2017-06-22Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-22Musik och dansuppvisning på Edö äldreboendeSTOCKHOLM
2017-06-22Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-22EnsemblekonsertHÅBO
2017-06-22Årsta äldreboendeSTOCKHOLM
2017-06-22Midsommardans. Dans och lekledning i BiskopsgårdenGÖTEBORG
2017-06-22UppvisningSTOCKHOLM
2017-06-22Dansuppvisning. Folkdans och gillesdansVÄXJÖ
2017-06-22Masterclass inför publikHÅBO
2017-06-22Stora Sköndal äldreboendeSTOCKHOLM
2017-06-22Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-22Dansuppvisning. Folkdans och gillesdansVÄXJÖ
2017-06-22EnsemblekonsertHÅBO
2017-06-22Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-22FinalkonsertHÅBO
2017-06-22MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Midsommar tradionell lekledningSTOCKHOLM
2017-06-23MidsommaruppvisningSTOCKHOLM
2017-06-23Klä och resa majstången, dansuppvisningVÄXJÖ
2017-06-23Gutebälgarna spelar till traditionsenlig folkdansuppvisning av Visby FolkdansgilleGOTLAND
2017-06-23Gutebälgarna spelar till traditionsenlig folkdansuppvisning av Visby FolkdansgilleGOTLAND
2017-06-23Folkdansuppvisning på äldreboendeSVENLJUNGA
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Midsommarfirande, dans och musikUDDEVALLA
2017-06-23Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-23MidsommaruppvisningSTOCKHOLM
2017-06-23Dansuppvisning under midsommarafton VickelbygårdenNORRKÖPING
2017-06-23Midsommardansuppvisning med våra spelmänOLOFSTRÖM
2017-06-23Folkdansuppvisning på äldreboendeSVENLJUNGA
2017-06-23Dansuppvisning på äldreboendeKRISTINEHAMN
2017-06-23Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-23FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-06-23Musik vid majstångsresning och folkdansNYKÖPING
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23MidsommarlekarJÄRFÄLLA
2017-06-23Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-23Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-23Folkdansuppvisning och lekledning på Sätunaparken i MärstaUPPSALA
2017-06-23Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-23Dansuppvisning, musik ohc ledledning i HågelbyparkenBOTKYRKA
2017-06-23MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Midsommarfirande, dans och musikUDDEVALLA
2017-06-23Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-23Folkdansuppvisning på äldreboendeTRANEMO
2017-06-23Dansuppvisning under midsommarafton på HallegårdenNORRKÖPING
2017-06-23Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-23Gutebälgarna spelar under traditionsenlig Majatåg genom VisbyGOTLAND
2017-06-23Uppvisning och lekarTYRESÖ
2017-06-23UppvisningSTOCKHOLM
2017-06-23Musik vid majstångsresning och folkdansNYKÖPING
2017-06-23Spelar till folkdansuppvisningBÅSTAD
2017-06-23Midsommar tradionella lekarSTOCKHOLM
2017-06-23Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Midsommar tradionell lekledningSTOCKHOLM
2017-06-23Lekledning samt musik kring midsommarstångNACKA
2017-06-23Midsommardansuppvisning med våra spelmänOLOFSTRÖM
2017-06-23Midsommardans. Dans och lekledning i stadens park nummer 1, TrädgårdsföreningenGÖTEBORG
2017-06-23FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-06-23Folkdansuppvisning och lekledning på Borgmästarängen i SigtunaSIGTUNA
2017-06-23MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Dansuppvisning. Folkdans och gillesdansVÄXJÖ
2017-06-23Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Midsommarfirande med dans, Tallåsens äldreboendeNYNÄSHAMN
2017-06-23Midsommarfirande Ösmo Nyble hembygdsgårdNYNÄSHAMN
2017-06-23Dansuppvisning under midsommarafton på Löfstads slottNORRKÖPING
2017-06-23Folkdansuppvisning på Hofsnäs HerrgårdTRANEMO
2017-06-23Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-23Musik vid majstångsresning och folkdansNYKÖPING
2017-06-23Midsommar tradionell lekledningSTOCKHOLM
2017-06-23Midsommardans. Dans och lekledning, DelsjökoloninGÖTEBORG
2017-06-23Spelprogram vid midsommarfirandeSTOCKHOLM
2017-06-23Dansuppvisning till musik av musiksektionenOLOFSTRÖM
2017-06-23MidsommaruppvisningSTOCKHOLM
2017-06-23Lekledning samt musik kring midsommarstångNACKA
2017-06-23FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-06-23Fiol, PolskespelSÖDERTÄLJE
2017-06-23KonsertMOTALA
2017-06-23Dansuppvisning vid midsommarfirandeKRISTINEHAMN
2017-06-23Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-23Midsommarfirande med dans och lekledning Nynäshamns hembygdsgårdNYNÄSHAMN
2017-06-23Folkdans och FolkmusikNACKA
2017-06-23Folkdansuppvisning Örsås HembygdsparkSVENLJUNGA
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Midsommardans på äldreboendeGÖTEBORG
2017-06-23Dansuppvisning. Folkdans och gillesdans. FolkmusikVÄXJÖ
2017-06-23Spelprogram vid midsommarfirandeSTOCKHOLM
2017-06-23Dansuppvisning vid midsommarfirandeKRISTINEHAMN
2017-06-23Folkdansuppvisning Sjötofta HembygdsparkSVENLJUNGA
2017-06-23Dansuppvisning vid midsommarfirandeKRISTINEHAMN
2017-06-23Midsommarfirande, dans och musikUDDEVALLA
2017-06-23Musikunderhållning pch ringlekarFLEN
2017-06-23Sång och dans i midsommartidGÖTEBORG
2017-06-23KonsertMOTALA
2017-06-23Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-24Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-24MidsommaruppvisningSTOCKHOLM
2017-06-24MusikunderhållningFLEN
2017-06-24Musikmedverkan vid gudstjänst och musikcaféNYKÖPING
2017-06-24MidsommaruppvisningSTOCKHOLM
2017-06-24Frilufsgudtjänst i folktornNYNÄSHAMN
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-24Midsommarfirande med lekledning, tomt och stugföreningen LisönNYNÄSHAMN
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24MusikunderhållningFLEN
2017-06-24Uppvisning i samband med midsommarUMEÅ
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24KonsertMOTALA
2017-06-24LogdansFLEN
2017-06-24Dansuppvisning Folkdans och GillesdansVÄXJÖ
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24Spelar vid friluftsgudtjänstBÅSTAD
2017-06-24KonsertMOTALA
2017-06-25Revelj + konsertMOTALA
2017-06-25Musikmedverkan vid gudtjänst och musikcaféNYKÖPING
2017-06-25Gutebälgarna spelar till några sommarpsalmerGOTLAND
2017-06-25Musikmedverkan vid gudtjänst och musikcaféKATRINEHOLM
2017-06-25KonsertMOTALA
2017-06-25Sommarkonsert med musikkryss utanför Arlövs kyrkaBURLÖV
2017-06-25Mässa i FolktornFLEN
2017-06-25KonsertMOTALA
2017-06-25Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-26Logdans till levande musikBORLÄNGE
2017-06-26Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-26KyrkokonsertMOTALA
2017-06-27KonsertMOTALA
2017-06-27TrämålningSTOCKHOLM
2017-06-27KonsertMOTALA
2017-06-27Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-28Dans- och musikcafé Hemse FolkhögskolaGOTLAND
2017-06-28KonsertMOTALA
2017-06-28Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-28KonsertMOTALA
2017-06-28Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-28Skymningsspelet Huldrans NattÖSTERÅKER
2017-06-28DanskonsertMOTALA
2017-06-29KonsertMOTALA
2017-06-29Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-06-29KonsertMOTALA
2017-06-29Spelar till dansHÄSSLEHOLM
2017-06-29Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-29Huldrans NattÖSTERÅKER
2017-06-30KonsertMOTALA
2017-06-30Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-06-30HemlängtanGOTLAND
2017-06-30KonsertMOTALA
2017-06-30Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-30Huldrans NattÖSTERÅKER
2017-06-30SkymningskonsertMOTALA
2017-07-01Musikunderhållning, allsång och folkmusikFLEN
2017-07-01FolkmusikGOTLAND
2017-07-01KonsertMOTALA
2017-07-01FolkmusikGOTLAND
2017-07-01KonsertMOTALA
2017-07-01Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-01Huldrans NattÖSTERÅKER
2017-07-02Revelj + konsertMOTALA
2017-07-02MusikunderhållningFLEN
2017-07-02KonsertMOTALA
2017-07-02Sommarkonsert med musikkryss utanför Arlövs kyrkaBURLÖV
2017-07-02Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-07-02KonsertMOTALA
2017-07-02Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-03Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-04KonsertMOTALA
2017-07-04Prova på gammeldansUMEÅ
2017-07-04Gammeldanskväll till levade musikUMEÅ
2017-07-04KonsertMOTALA
2017-07-04Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-05konsertMOTALA
2017-07-05konsertMOTALA
2017-07-05Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-05DanskonsertMOTALA
2017-07-06KonsertMOTALA
2017-07-06FolkdansuppvisningLJUNGBY
2017-07-06Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-07-06KonsertMOTALA
2017-07-06Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-07KonsertMOTALA
2017-07-07KonsertMOTALA
2017-07-07Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-07SkymningskonsertMOTALA
2017-07-08Lördagsmarch i Västerås CityVÄSTERÅS
2017-07-08KonsertMOTALA
2017-07-08KonsertMOTALA
2017-07-08Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-09Revelj + KonsertMOTALA
2017-07-09KonsertMOTALA
2017-07-09Sommarkonsert med musikkryss utanför Arlövs kyrkaBURLÖV
2017-07-09KonsertMOTALA
2017-07-09Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-10Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-11KonsertMOTALA
2017-07-11Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-07-11Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-07-11KonsertMOTALA
2017-07-11Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-12KonsertMOTALA
2017-07-12KonsertMOTALA
2017-07-12Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-12DanskonsertMOTALA
2017-07-13KonsertMOTALA
2017-07-13Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-07-13KonsertMOTALA
2017-07-13Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-14KonsertMOTALA
2017-07-14KonsertMOTALA
2017-07-14Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-14SkymningskonsertMOTALA
2017-07-15KonsertMOTALA
2017-07-15KonsertMOTALA
2017-07-15Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-16Revelj + konsertMOTALA
2017-07-16KonsertMOTALA
2017-07-16Dans- och musikuppträdande från sekelskiftet 18-1900NACKA
2017-07-16KonsertMOTALA
2017-07-17Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-18KonsertMOTALA
2017-07-18Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-07-18Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-07-18KonsertMOTALA
2017-07-18Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-19KonsertMOTALA
2017-07-19KonsertMOTALA
2017-07-19Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-19DanskonsertMOTALA
2017-07-20Franska galenskaperLEKSAND
2017-07-20KonsertMOTALA
2017-07-20BellmanLEKSAND
2017-07-20Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-07-20KonsertMOTALA
2017-07-20Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-21KonsertMOTALA
2017-07-21KonsertMOTALA
2017-07-21Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-21SkymningskonsertMOTALA
2017-07-22Kulturcafé MälbykvarnGNESTA
2017-07-22Musikunderhållning, dansVÄRMDÖ
2017-07-22KonsertMOTALA
2017-07-22KonsertMOTALA
2017-07-22Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-23Revelj + konsertMOTALA
2017-07-23Kulturcafé MälbykvarnGNESTA
2017-07-23KonsertMOTALA
2017-07-23KonsertMOTALA
2017-07-23Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-24Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-25Konsert/ Urban HjärneMOTALA
2017-07-25KonsertMOTALA
2017-07-25Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-07-25Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-07-25KonsertMOTALA
2017-07-25Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-26konsertMOTALA
2017-07-26konsertMOTALA
2017-07-26Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-26DanskonsertMOTALA
2017-07-27KonsertMOTALA
2017-07-27Jordnära festival, FörstämmaGNESTA
2017-07-27DansNYNÄSHAMN
2017-07-27Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-07-27KonsertMOTALA
2017-07-27Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-28Jordnära festivalGNESTA
2017-07-28KonsertMOTALA
2017-07-28Utlärning av enklare folkdanser på Korrö FolkmusikfestivalTINGSRYD
2017-07-28Utlärning av enklare folkdanser på Korrö FolkmusikfestivalTINGSRYD
2017-07-28KonsertMOTALA
2017-07-28Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-28SkymningskonsertMOTALA
2017-07-29Jordnära festivalGNESTA
2017-07-29KonsertMOTALA
2017-07-29KonsertMOTALA
2017-07-29Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-30Revelj + konsertMOTALA
2017-07-30MusikunderhållningVÄRMDÖ
2017-07-30KonsertMOTALA
2017-07-30Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-07-30KonsertMOTALA
2017-07-30Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-31Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-01KonsertMOTALA
2017-08-01Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-08-01Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-08-01KonsertMOTALA
2017-08-01Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-02KonsertMOTALA
2017-08-02KonsertMOTALA
2017-08-02Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-02DanskonsertMOTALA
2017-08-03KonsertMOTALA
2017-08-03Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-08-03KonsertMOTALA
2017-08-03Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-04KonsertMOTALA
2017-08-04KonsertMOTALA
2017-08-04Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-04SkymningskonsertMOTALA
2017-08-05KonsertMOTALA
2017-08-05KonsertMOTALA
2017-08-05Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-06Revelj + konsertMOTALA
2017-08-06" I Florence Bondes Vatten"SÖDERTÄLJE
2017-08-06KonsertMOTALA
2017-08-06KonsertMOTALA
2017-08-06Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-07Logdans till levande musikBORLÄNGE
2017-08-07Turistdans för och med turister och besökare på campingplatsÄLMHULT
2017-08-08Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-08-08Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-08-10Kammarmusik festival 1STOCKHOLM
2017-08-10Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-08-11Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-08-11Kammarmusik festival 2STOCKHOLM
2017-08-12Medeltidsmarknad Dans uppvisningARBOGA
2017-08-12Medeltidsmarknad Dans uppvisningARBOGA
2017-08-12Medeltidsmarknad Dans uppvisningARBOGA
2017-08-12Kammarmusik festival 3STOCKHOLM
2017-08-13Avslutningskonsert för Glimåkra BlockflöjtsdagarÖSTRA GÖINGE
2017-08-13DanskvällVÄRMDÖ
2017-08-14Logdans till levande musikBORLÄNGE
2017-08-15Prova på timmed med gammeldansUMEÅ
2017-08-15Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-08-17Gammeldans och GillesdansVÄSTERÅS
2017-08-19Lördagsmarch i Västerås CityVÄSTERÅS
2017-08-19Hebykarnevalen, Heby CentrumHEBY
2017-08-20Musikmedverkan vid gudtjänst och kila hembygdsförenings hemvändardagNYKÖPING
2017-08-21Logdans till levande musikBORLÄNGE
2017-08-22Prova på timme med gammeldansUMEÅ
2017-08-26Lördagsmarch i Västerås CityVÄSTERÅS
2017-08-26Dansuppvisning med dräktpresentationKRISTINEHAMN
2017-08-28Gammeldanskväll till levande musikUMEÅ
2017-09-02Folksång vid ColasjönSÖDERTÄLJE
2017-09-03"Lekdag" i HagaparkenSTOCKHOLM
2017-09-03Spelprogram på AkalladagenSTOCKHOLM
2017-09-05Nystart av hösttersminen med utlärningSTOCKHOLM
2017-09-05Spelprogram på Ulvsätra gård logdansJÄRFÄLLA
2017-09-09Spelprogram på Järfälla festivalenJÄRFÄLLA
2017-09-09Lördagsmarch i Västerås CityVÄSTERÅS
2017-09-12Riksdagens högtidliga öppnandeSTOCKHOLM
2017-09-16Kulturnatten, Spelning på konserthuset + marsch i Västerås CityVÄSTERÅS
2017-09-16Öppen Scen med Sven Wagelin-challisSÖDERTÄLJE
2017-09-17Spelprogram på Ulvsätra gård logdansJÄRFÄLLA
2017-10-14höstmöte för alla föreningar i Distriktet Småland/Öland av FolkdansriÄLMHULT
2017-10-22Höstkonsert, Västerås KonserthusVÄSTERÅS
2017-10-26Uppvisning och dans med boende på äldreboendet " Julavslutning"SÄTER
2017-11-18Gemensam danskväll -barn och ungdomarSTOCKHOLM
2017-11-18Gemensam danskväll -VuxnaSTOCKHOLM
2017-11-25Spelstuga: med Torbjörn OlofssonGÖTEBORG
2017-12-17GE-klavens Julkonsert-Solister, musiker och barnkörerBOLLNÄS
2017-12-17GE-klavens Julkonsert-Solister, musiker och barnkörerBOLLNÄS
StartdatumTitelKommun
2017-08-01Arnbergs korsettfabrik/projektet FilmHELSINGBORG
2017-08-01Arnbergs korsettfabrik/ Manus och redigeringHELSINGBORG
2017-08-06FolkdräktssömnadYSTAD
2017-08-16FolkdansHALLSTAHAMMAR
2017-08-20DansSTOCKHOLM
2017-08-20M´BalahSTOCKHOLM
2017-08-21Dimmerar´ynNORDANSTIG
2017-08-24Fräknarnas - HerrarUDDEVALLA
2017-08-24Fräknarnas - SopranerUDDEVALLA
2017-08-24Fräknarnas- AltarUDDEVALLA
2017-08-27Runringen folkdanslagVÄSTERÅS
2017-08-28NyckelharpskursNACKA
2017-09-03Dräktsömnad, folkdräkterUMEÅ
2017-09-04DragspelVÄRMDÖ
2017-09-04DragspelskursVÄRMDÖ
2017-09-04Wättlebygdens SpelmanslagLERUM
2017-09-05Slöjd/Hantverk, Textil/TräOLOFSTRÖM
2017-09-06Bygdedanser 1NORBERG
2017-09-06Bygdedanser 2NORBERG
2017-09-07Folklig dräktsömnadBODEN
2017-09-09KnypplingUDDEVALLA
2017-09-11SysystrarnaÖREBRO
2017-09-11Poeten på hörnet jamMALMÖ
2017-09-12MålarkursBOXHOLM
2017-09-12CittragruppenBOTKYRKA
2017-09-13Motionsdans (gammaldans/foxtrot)MJÖLBY
2017-09-13Gammaldans med varianterTÄBY
2017-09-14MjukslöjdUDDEVALLA
2017-09-18DragspelsgruppenNACKA
2017-09-19FolkdräktsömnadKUNGÄLV
2017-09-19Folkdans och GillesdanserSÖDERHAMN
2017-09-21KällarslöjdSTRÖMSTAD
2017-09-22Let see ukkarnaGÖTEBORG
2017-09-25Socia medier - 40SOTENÄS
StartdatumTitelKommun
2017-06-26Brasspedagogiskt Sem 2017KARLSKRONA
2017-06-28CittragruppenESKILSTUNA
2017-08-07SpontankörenLUND
2017-08-13Musik-Järfälla SpelmänJÄRFÄLLA
2017-08-13Järfälla SpelmänJÄRFÄLLA
2017-08-17GammaldansSTOCKHOLM
2017-08-23LinedanceOXELÖSUND
2017-08-26Spelträffar HjortsbergaRONNEBY
2017-08-30PRO-körenVÄRMDÖ
2017-08-30Svensk FolkdansUMEÅ
2017-09-01Bygde- och polskedansLUDVIKA
2017-09-04KörsångSTOCKHOLM
2017-09-05FolkdansSÄFFLE
2017-09-05AmorosokörenSOLLENTUNA
2017-09-06SquaredanceBORÅS
2017-09-07TorsdagsdansarnaBOTKYRKA
2017-09-10Vi sjunger tillsammansÖREBRO
2017-09-11Bugg & Modernt nybörjareMJÖLBY
2017-09-11Motionsdans (Bugg/Modernt)MJÖLBY
2017-09-12Gillesdans tisdagarOLOFSTRÖM
2017-09-13Gillesdans dagledigaOLOFSTRÖM
2017-09-14Redaktion 6STOCKHOLM
2017-09-14Gillesdans torsdagarOLOFSTRÖM
2017-09-16PolskkursNORBERG
2017-09-16PolskkursNORBERG
2017-09-17Gammaldanskurs söndagarOLOFSTRÖM
2017-09-17GammaldansFINSPÅNG
2017-10-21Dans- och musikkurs från Bohuslän DalÖREBRO