Kulturens Bildningsverksamhet_

KULTURENS KURSER


Vi erbjuder digitala kurser i arrangörskap, ledarskap, folkbildningspedagogik och mycket mer!

KULTURENS PROJEKT


Vi genomför särskilda kulturprojekt för att exempelvis nå nya målgrupper, utveckla nya metoder eller öka kulturverksamheterna i hela landet.

EVELYN

en del av Kulturens


Musikenheten Evelyn hjälper musikskapare och akter att nå sina mål. Vi finns på tio orter i landet.

DIGITAL FÖRANMÄLAN & RAPPORTERING


Här kan du både föranmäla och rapportera din verksamhet digitalt, direkt via hemsidan.

Information om Covid-19

Studieförbundet Kulturens följer nationella, regionala och lokala riktlinjer.

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildningsverksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens nya regler och rekommendationer.

Från och med den 15 juli 2021 är det nya direktiv för hur varje verksamhetsform kan bedrivas.

Klicka här  för att se vad som gäller för  din verksamhet.

Kulturens uppdaterar informationen löpande.

Vi finns över hela landet

Vi bedriver verksamhet i runt 200 av landets 290 kommuner inom bland annat sång, musik, drama/teater, filmskapande, media, dans, bild & form. Se vad som är på gång där du bor!
Läs mer

2000

Publikarrangemang

2 200

Ledare

18 000

Utövare

160 000

Ideella ledartimmar


Våra arrangemang

Våra arrangemang

Kulturens arrangerar folkbildningsverksamhet över hela landet inom exempelvis dans, musik, drama och konst.
Välkommen du också!


Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling
– från arr till folkbildning

Som samarbetsförening hos Kulturens kan ni välja att organisera era arbetsgrupper under ert för- och efterarbete som studiecirklar och få tillgång till ett stöd som gör stor skillnad för er förening. Ta kontakt med din regionala verksamhetsutvecklare så berättar vi med om hur just vi kan hjälpa er! Här hittar du alla kontaktuppgifter

Vad räknas som folkbildning?

Era offentliga arrangemang och det arbete ni gör kopplat till dem kan i samarbete med oss redovisas som kulturprogram och studiecirklar som ger er kostnadsersättning. Detta ger er förening nya möjligheter att skapa mer!

Tillsammans skapar vi mer

Hos oss kan ni utveckla er verksamhet. Oavsett om ni ägnar er åt filmprojekt, festivaler, konserter, uställningar eller liknande, så kan ni strukturera upp arrangemangets alla faser som cirklar tillsammans med oss.

Kulturens är studieförbundet som kan kultur – använd det som resurs!


Samarbetsföreningar berättar

Lindholmen Big Band

Är ett storband med 18 medlemmar i Göteborg som spelar såväl klassisk som nutida storbandsmusik. Föreningen berättar:

Samarbetet med Kulturens ger mer medel och stöd, så vi kan fokusera på vår konstnärliga verksamhet istället för att oroa oss för vår ekonomi.

»Vi kan växa och bredda vår repertoar«

Kultur Alla

Kultur alla är en arrangörsförening i Uppsala som skapar kultur- och generationsöverskridande mötesplatser som lyfter den kulturella mångfalden. 

Kultur Alla upplever att stödet från Kulturens som extra viktigt för att kunna fortsätta arrangera hållbara arrangemang.

»Vi kan skapa hållbara arrangemang«

Malmö Folk

En arrangörsförening från 1991 som är en mötesplats för svensk folkmusik och dans i Skåne.

Utöver att redovisa kulturprogram för konserter och cirklar för sina kurser har föreningen fått hjälp av Kulturens att komma igång med studiecirklar för sina arbetsgrupper. De har nu cirklar för det arbete de ägnar åt marknadsföring, bokning, arrangemang, ekonomi, samarbeten och publikservice.

»Vi kan hålla nere kurs- avgifterna«


Logotyp och grafisk profil

Logotyp och grafisk profil

Syftet med Kulturens grafiska profil är att se till att användandet av Kulturens logotyp och olika grafiska byggstenar sker konsekvent i alla kommunikationskanaler. Oavsett om det är i tryck eller för digitala medier. Det är viktigt att Kulturens visuella bildspråk genomsyras av vår verksamhet och våra värderingar.

Kontakta kommunikationsansvarig vid frågor kring användandet!

Kulturens medlemsorganisationer och samarbetsföreningar ska ha Kulturens logotyp väl synlig på sin hemsida, samt vid all marknadsföring, annonsering och skyltning för arrangemang som görs i samarbete med Kulturens.

Kulturens logotyp

Kulturens logotyp kan användas i två färger, vit eller svart. Den ska aldrig färgas med Kulturens komplementfäger. Den får inte beskäras, skalas om eller på något annat sätt förändras i sina proportioner.

Logotyp med devis

I första hand använder vi vår logotyp med devisen ”studieförbundet för kulturutövare”. Den får inte beskäras, skalas om eller på något annat sätt förändras i sina proportioner.

Ladda ner logotyp med devis i pdf-format
Ladda ner logotypen i jpg-format
Högerklicka och välj “Spara som”.
Kontakta Kulturens för högupplöst version för tryck m.m.


Samarbeten

När Kulturens deltar i samarbetsprojekt med andra organisationer så ska denna grafik användas.

Ladda ner grafik för utskrift i A3 (pdf-format)
Högerklicka och välj “Spara som”.
Kontakta Kulturens för högupplöst version för tryck m.m.


Illustration och färger

Vågillustrationen är framtagen för att användas i Kulturens kommunikation, kontakta Kulturens för en högupplöst fil av den.

Åtta färger finns utvalda för att komplettera vågorna, och används främst i illustrationer, diagram och infografik.


Typsnitt

Kulturens använder sig av två typsnitt i sin kommunikation för igenkänning och tydlighet.

Trade Gothic finns i flera olika vikter och används i extern kommunikation som tex trycksaker.

Garamond är förinställd i våra brevmallar och används främt i skriftlig kommunikation som tex brev.

Exempel


Bildspråk

Kulturens bildspråk ska genomsyras av människor och närvaro i verksamheten. Fotografen får gärna befinna sig mitt bland kulturutövandet för att verkligen dokumentera och visa på glädje och gemenskap. Själva utövandet är centralt i Kulturens men bredden på verksamheten är viktig.

Exempel

Victoria Skoglund

kommunikatör och grafisk designer

victoria.skoglund@kulturens.se

073-681 19 80


Publikationer

Aktuella publikationer

Kulturens verksamhet 2019

Publiken i fokus


Om Kulturens

Organisation

Kulturens har en bred verksamhet över hela landet. Här hittar du våra medlemsorganisationer, regioner och förbundsstyrelsen.

Logotyp och grafisk profil

Kulturens grafiska profil håller ihop vår kommunikation och består av riktlinjer för text, form och bild. Här kan du läsa mer och själv ladda ner exempelvis logotyp, samarbetsgrafik och bilder.

Publikationer

Här presenteras Kulturens verksamhetsberättelse samt ett urval av våra övriga publikationer.

Kultur för alla – i hela Sverige

Kulturens är studieförbundet för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på tio orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Sedan 1 januari 2020 är Kulturens uppdelat i sex regioner, en utökning från de tidigare fem.

Kulturens stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Läs mer:

Kulturens verksamhetsinriktning

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.

Kulturens bolag

Kulturens äger bolaget Arel-Data – servicebyrån för kulturvärlden och civilsamhället. Bolaget erbjuder en rad tjänster såväl mot förbundet och  medlemsorganisationer som externa kunder.


Organisation


Förbundsstyrelse

2021–2023

Ordförande: Åsa Kratz
Vice ordförande: Christel Larsson Lunderquist

Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Walter Brolund
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hadrian Prett
Ledamot: Kenneth Johnson
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Kerstin Åhlin Andersson
Ledamot: Isak Bergström
Ledamot: Susanna Dahlberg

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Åsa Kratz, vice ordförande Christel Larsson Lunderquist samt Walter Brolund.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningen:
Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se
Magnus Eriksson
Perry Göransson
Irené Ala-Jukuri
Anna Rydborg
Lennart Åkermark

Mötesplan 2021

Tisdag 26 januari 15.00–17.00, digitalt möte
Tisdag 9 mars 15.00–17.00, digitalt möte
Tisdag 4 maj 15.00–17.00, digitalt möte
Förbundsstämma lördag 22 maj 2021 11.00–15.00, digitalt möte
Konstituerande styrelsemöte lördag 22 maj direkt efter förbundsstämman digitalt möte
Extrainsatt styrelsemöte måndag 14 juni 18.00–20.00, digitalt möte

Kulturens Möte för förtroendevalda och medarbetare 22– 23 oktober 2021, fysiskt möte

 

Ordförande Åsa Kratz

asa.kratz@kulturens.se
Telefon: 070-176 32 14


Regioner

Region Norr


Region Mitt


Östergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Mitt Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Öst


Stockholms län, Gotlands län, Uppsala län

ORDFÖRANDE
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Öst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Mitt Norr


Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

ORDFÖRANDE
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region MittNorr Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Väst


Västra Götalands län, Hallands län.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Väst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Syd


Skåne, Blekinge län, Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

Adobe PDF Region Syd Verksamhetsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse 2020


Integritetspolicy

Kulturens Bildningsverksamhets integritetspolicy

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet (nedan Kulturens) behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Studieförbundet Kulturens och dess regioner är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Kulturens.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Förbundschef Kulturens, Box 1148, 171 23 Solna, e-post: infok@kulturens.se.

Kulturens samverkansparter
Kulturens är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet inom studieförbundets regi och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med folkbildningsverksamhet genomförd med medlemsorganisation eller samarbetsförening. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd helt i egen regi.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Kulturens samlar in personuppgifter direkt från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller i telefon eller i samband med verksamhet.
Kulturens registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer/mobilnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.
För att personuppgifter i Kulturens register ska vara aktuella inhämtar Kulturens regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Känsliga personuppgifter
Kulturens behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. Detta med stöd av Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Administration av folkbildningsverksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Det är nödvändigt för Kulturens att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Kulturens. Om du väljer att inte lämna personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet.

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten, exempelvis deltagarundersökningar och longitudinella studier. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Direkt marknadsföring
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Lagring av personuppgifter
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det år en registrerad deltar i Kulturens verksamhet och i upp till 24 månader därefter.
Kulturens kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet.
Kulturens är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).
Kulturens raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part
Kulturens är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed stöd av rättslig förpliktelse.
Kulturens överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Kulturens säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Kulturens överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Kulturens har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur Kulturens behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.
Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Kulturens är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.
Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som lämnats till Kulturens i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftansvarig (dataportabilitet).
Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: Kulturens, Box 1148, 171 23 Solna.
Den registrerade har rätt att inge klagomål på Kulturens personuppgiftsbehandling antingen direkt till Kulturens eller till Datainspektionen.

Behandling för andra ändamål
Kulturens genomför projektverksamhet som finansieras med stöd från exempelvis Allmänna Arvsfonden och Nordisk Kulturfond. I dessa projekt finns deltagare mm och personuppgiftshanteringen sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Lönelistor hålls utifrån anställningsavtal.
Anhöriglista för medarbetare hanteras utifrån rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över förtroendevalda inom Kulturens och dess regioner sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över allergier bland medarbetare och förtroendevalda sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Kulturens personuppgiftshantering inom ramen för sociala medier exempelvis Facebook sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.English

About folkbildning and Kulturens

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives.

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.

 

حول “الحركة التعليمية الغير رسمية” و منظمة الثقافات :

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

Folk : folkbildning تعني الناس , bildning تعني تعليم . اذا وضعت الكلمتين مع بعض .. تصبح بما معنى شكل سويدي غير رسمي  لتعليم البالغين

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

الناس يريدون ان يتعلمو ويطورو العديد من الحالات المختلفة في كل مراحل الحياة .

” الحركة السويدية التعليمية ” تلبي هذه الاحتياجات وبذلك تساهم في تطور المجتمع ونموه . لكنها أيضا  تملك قيم جوهرية لأن المعرفة الجيدة والمواطن النشيط يشكلون نواة الديمقراطية . “الحركة التعليمية السويدية الغير رسمية” موجهة لكل شخص في المجتمع ومن خلالها يستطيع كل شخص المشاركة يشروط متساية لكنها مستندة على شروط مختلفة . الناس تبحث عن المعرفة والتطوير من خلال خلال هذه الحركة لاسباب متنوعة ومن هذه الأسباب : الإفادة بغض النظر عن ما اذا كان سؤال من التطوير الشخصي . زيادة فرص إيجاد عمل .. او ببساطة الرغبة في التعلم

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

في السويد يوجد حاليا عشر جمعيات تعليمية تابعة لمجلس التعليم العالمي السويدي تنشر المنح. الجمعية التعليمية لديها ملفات شخصية مختلفة للتركيز على النشاطات . يوجد اتصال قريب بين الجمعيات التعليمية والحركات الشعبية السويدية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين ومنظمات البيئة . الجمعية التعليمة موجودة في كل مكان في السويد . الحلقة التعليمية هي من اكثر الاشكال التعليمية المهمة في الجمعيات التعليمية . في الحلقة التعليمية يوجد محموعة تجتمع لتتعلم على أساس خطة تعليم وقائد الحلقة التعليمية . يوجد حلقات تعليمية لاكثر من مئة موضوع تعليمي . بعض هذه المواضيع نظرية كاللغة والتاريخ ودراسات في قضايا المجتمع والبعض الاخر عملية كالرقص والاعمال الخشبية والصناعات اليدوية والموسيقا والى ما هنالك.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives

في الجمعيات التعليمية نحن نحدد التعليم كفرصة للتعلم للمصلحة الشخصية . ما يهم هو الرغبة في التعلم بدلا من الرغية في الجلوس خارج العالم . التعليم هو عملية حياة طويلة تقع على مسؤوليتك الخاصة وعلى مبادرتك الشخصية . والتعليم يشمل  ويملك اكثر بكثير  من التعليم في نظام تعليمي رسمي الذي يغطي فترة محددة من حياتنا

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.

من خلال تنظيم المواعيد الثقافية والأدبية تساهم الجمعيات العليمية للوصول الى الحياة الثقافية في كل مكان في المدن . ومنظمة الثقاقات تأسست من خلال جمعية عالمية ضمن حقل ثقافي وفني


Årsstämma Region Väst

Årsstämma

Kulturens och Region Väst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 13.00
Gräfsnäsgården, Slottskogen i Göteborg

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Berit Wallsten, berit.wallsten@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Väst