Verksamhetsutvecklare till Värmland

Kulturens söker Verksamhetsutvecklare i Värmland, 20 procent av heltid

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet söker en verksamhetsutvecklare i Värmland.

Vi söker en självgående och driven verksamhetsutvecklare med ett stort nätverk inom kulturområdet i Värmland. Du jobbar i nära samverkan med andra regionala verksamhetsutvecklare och tillhör Kulturens enhet för verksamhetsutveckling.

Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet i 206 av landets 290 kommuner inom sång, musik, dans, teater/drama, film, foto, media osv. Kulturens har 17 medlemsorganisationer och drygt 400 samarbetsföreningar. Kulturens har ett förbundsgemensamt kansli som agerar på uppdrag av förbundsstyrelsen och våra fem regionstyrelser.

Arbetsuppgifter

Starta upp ny folkbildningsverksamhet inom kulturområdet i Värmland.
Agera kontaktperson mot Kulturens samarbetsföreningar samt våra medlemsorganisationers distriktfunktioner i Värmland.
Planera och genomföra kortare utbildningsinsatser med Kulturens medlemsorganisations distrikfunktioner som mottagare.
Genomföra en seminariedag inom området Kultur och Hälsa i Karlstad under HT 2017.
Producera enkla nyhetsartiklar om våra regionala kulturverksamheter.
Handha och uppdatera regional facebook-sida.

Kvalifikationer

 Du har genomgått lägst gymnasial utbildning samt har körkort.
Stora delar av tjänsten har projektstruktur så en projektledarutbildning är ett plus.
Du är van att producera textmaterial, men har även god kompetens inom rörlig bild och foto. Du är noggrann, serviceinriktad och kan och löser problem självständigt.
Du har ett väl etablerat nätverk inom Värmlands kulturliv och erfarenhet från någon av våra medlemsorganisationers verksamhet är ett plus.

Omfattning

Tidsbegränsad anställning 20 procent av heltid (8 timmar/vecka) under perioden 1/7-31/12 2017 med möjlighet till förlängning.

Övrigt

 Kulturens har kollektivavtal, Unionens tjänstemannaavtal och vi är medlemmar i IDEA. Arbetet bedrivs initialt utifrån det egna hemmet samt via resor i regionen.

Tillträde

 1/7 2017

Ansökan

Ansökan med personligt brev och CV samt löneanspråk skickas till christoffer.lundstrom@kulturens.se senast tisdag 30 maj 2017.English

About folkbildning and Kulturens

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives.

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.


Årsstämma Region Väst

Årsstämma

Kulturens och Region Väst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 13.00
Gräfsnäsgården, Slottskogen i Göteborg

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Berit Wallsten, berit.wallsten@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Väst


Årsstämma Region Norr

Årsstämma

Kulturens och Region Norr inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Umeå
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Ove Bucht, ove.bucht@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Norr


Årsstämma Region Mitt

Årsstämma

Kulturens och Region Mitt inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Örebro
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Jan-Anders Andersson, jan-anders.andersson@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Mitt


Årsstämma Region Öst

Årsstämma

Kulturens och Region Öst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 12.00
Folkdansringens Hus, Torggatan 3, Stora Essingen, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Bengt Hellkvist, bhellkvist@hotmail.com. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Öst


Årsstämma Region Syd

Årsstämma

Kulturens och Region Syd inbjuder härmed till årsstämma.
Lördag 11 mars 2017, klockan 15.00
Kulturens lokaler, Ystadsvägen 15 i Malmö

Anmälan senast den 12 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Kennet Lunderquist, ulf.kennet.lunderquist@kulturens.seDå regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Syd


Om Kulturens

Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens är startade av rikskulturorganisationer och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Kulturens verksamhetsriktning

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet. Kulturens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar


Medlemsorganisationer


Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE
Ramon Anthin
ramon@anthin.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Verksamhetsberättelse/årsbokslut 2016


Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

2015 – 2017

Ordförande: Magnus Eriksson
Ledamot: Karin Inde
Ledamot: Lotta Gröning
Ledamot: Peter Bothén
Ledamot: Perry Göransson
Ledamot: Niklas Carlsson
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Jens Holmström
Ledamot: Eva Granstedt
Ledamot: Sandra Rönnsved

Verkställande utskottet består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde och Lotta Gröning.

Mötesplan 2017

Tisdag 21 februari klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Tisdag 9 maj klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Lördag 2 – 3 september (lunch – lunch)
Tisdag 21 november klockan 12.00 – 17.00, Linnégatan 14
Förbundsstämma lördag 20 maj, Stockholm,

Kallelse Förbundsstämma 2017 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2016 (pdf)
Handling punkt 9 – 12 (pdf)
Handling punkt 13 (pdf)
Region Öst motion (pdf)
Handling punkt 14 (pdf)
Handling punkt 15 (pdf)
Handling punkt 17 (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)


Kommande arrangemang

StartdatumTitelKommun
2017-05-17Musik i kyrkanGÖTEBORG
2017-05-17Spelmanskonsert musik och berättelserNORDANSTIG
2017-05-17Spelmanskonsert musik och berättelserNORDANSTIG
2017-05-17Spelmanskonsert musik och berättelserNORDANSTIG
2017-05-17Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-05-18Folkdans och folkmusik, för att via svensk kultur i from av dan och musik för nyanlänMÖLNDAL
2017-05-18Nyckelhapa med David ErikssonVÄSTERÅS
2017-05-18DansuppvisningNORRKÖPING
2017-05-19Tema MelodifestivalenSTOCKHOLM
2017-05-19Föreläsning om studera i SverigeHELSINGBORG
2017-05-20MantrabandetUPPSALA
2017-05-20Internationell mat- och hantverksmarknadUPPSALA
2017-05-20KonstutställningUPPSALA
2017-05-20Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-05-20Soul PicnicUPPSALA
2017-05-20KulturfestNORRKÖPING
2017-05-20The Swingin´ ShrimpsUPPSALA
2017-05-20KarnevalstågetUPPSALA
2017-05-20Konst UtställningGNESTA
2017-05-20UtställninGNESTA
2017-05-20GDT Gottsunda dans och teaterUPPSALA
2017-05-20Funky Latin ProjectUPPSALA
2017-05-20KnusUPPSALA
2017-05-20Marhaba HejUPPSALA
2017-05-20Somamrmusik på herrgå´rnKARLSKOGA
2017-05-20Slim FingersUPPSALA
2017-05-20ULVUPPSALA
2017-05-20Ié Capoeira RodaUPPSALA
2017-05-20Internationell mat- och hantverksmarknadUPPSALA
2017-05-20KonstutställningUPPSALA
2017-05-20DansuppvisningarUPPSALA
2017-05-20TratoUPPSALA
2017-05-20DansuppvisningarUPPSALA
2017-05-20Campesino dockteatern `"Smutsgrisen"UPPSALA
2017-05-20Teater och dansuppvisningarUPPSALA
2017-05-20Teater PregoUPPSALA
2017-05-20Ester FoxUPPSALA
2017-05-20SchmäckUPPSALA
2017-05-20SallywagUPPSALA
2017-05-20Mary and the sour grapesUPPSALA
2017-05-20KarbonitUPPSALA
2017-05-20Föreläsning om mellan öster teaterHELSINGBORG
2017-05-20CleoUPPSALA
2017-05-21DansuppvisningarUPPSALA
2017-05-21Internationell mat- och hantverksmarknadUPPSALA
2017-05-21KonstutställningUPPSALA
2017-05-21Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-05-21Uppspel live ljud och bildSOLLEFTEÅ
2017-05-21Musik och dansuppvisning på Stortorget ( Folkdansringens dag)STOCKHOLM
2017-05-21RöraUPPSALA
2017-05-21Folkdans, Musik, DräktSTOCKHOLM
2017-05-21Konst UtställningGNESTA
2017-05-21UtställninGNESTA
2017-05-21Trollkarlen GabrielUPPSALA
2017-05-21TarabbandUPPSALA
2017-05-21Blomster VandringSÖDERTÄLJE
2017-05-21Barnens Karnevalståg med Samda Sao Miguel och Delirio do SambaUPPSALA
2017-05-21Fira midsommar med utbytesstudenter dansa för och medVÄXJÖ
2017-05-21Trollkarlen GabrielUPPSALA
2017-05-21GrååUPPSALA
2017-05-21Belén Romano & Leo BlankUPPSALA
2017-05-21Internationell mat- och hantverksmarknadUPPSALA
2017-05-21KonstutställningUPPSALA
2017-05-21RöraUPPSALA
2017-05-21Å med Roland KeijserUPPSALA
2017-05-21Friarlekar & pardanser för barn & ungdomar 6-15 årSTOCKHOLM
2017-05-21Låtstuga för munspelSTOCKHOLM
2017-05-21AbjeelooUPPSALA
2017-05-21Låtstuga för mandolinSTOCKHOLM
2017-05-21WestMannaFolkUPPSALA
2017-05-21Dansinstruktion: Frammed med Elisabeth & BosseSTOCKHOLM
2017-05-21Dansinstruktion 1: FrammesSTOCKHOLM
2017-05-21Låtstuga för folkmusikinstrumentSTOCKHOLM
2017-05-21Vårkonsert "Nu grönskar det"STOCKHOLM
2017-05-21PajazzoSTOCKHOLM
2017-05-21AtherfieldUPPSALA
2017-05-21V-dala spelmanslagUPPSALA
2017-05-21HemlängtanARVIKA
2017-05-21Dansinstruktion: Gammelpolska från Föllinge med Elisabeth & BosseSTOCKHOLM
2017-05-21Polskeakut för nybörjare 17STOCKHOLM
2017-05-21Dansinstruktion 2STOCKHOLM
2017-05-21Visstuga 9STOCKHOLM
2017-05-21Ladies got the bluesUPPSALA
2017-05-21Dans till spellista 1STOCKHOLM
2017-05-21Dans till spellista 2STOCKHOLM
2017-05-21Dans till spellista 3STOCKHOLM
2017-05-21Dans till spellista 4STOCKHOLM
2017-05-21Dans till spellista 5STOCKHOLM
2017-05-21Dans till spellista 6STOCKHOLM
2017-05-22Spelning för PRO-grupp - AllsångSTOCKHOLM
2017-05-24Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-05-25Folkdansuppvisning (dans o musik) Presentation av FolkdräkterVÄNERSBORG
2017-05-25Traditionell medverkan vid svenska kyrkans utegudstjänst på kristi HimmerfärdshelgenKARLSKOGA
2017-05-25UtställningGNESTA
2017-05-25Konst UtställningGNESTA
2017-05-26UtställningGNESTA
2017-05-26Konst UtställningGNESTA
2017-05-26Föreläsning om samhällsplaneringHELSINGBORG
2017-05-26KonsertHULTSFRED
2017-05-26Europeisk festival, konsert och jamSALA
2017-05-27Europeisk festival, workshopsSALA
2017-05-27Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-05-27UtställningGNESTA
2017-05-27Konst UtställningGNESTA
2017-05-27Watch My Back Uppspel live ljud och bildKRAMFORS
2017-05-27Dansuppvisning - FolkdansALVESTA
2017-05-27Spel på BröllopNORRKÖPING
2017-05-27Europeisk festival, konsertSALA
2017-05-27Föreläsning om arbeta i SverigeHELSINGBORG
2017-05-28Europeisk festival,instrumentverkstadSALA
2017-05-28Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-05-28UtställningGNESTA
2017-05-28Konst UtställningGNESTA
2017-05-28Disa.StämmanUPPSALA
2017-05-28Balfolk-CeilidhSTOCKHOLM
2017-05-28Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-05-28Dansinstruktion i Tango 4STOCKHOLM
2017-05-28Låtstuga för folkmusikinstrumentSTOCKHOLM
2017-05-28Balfolk musik session: Franskt, engelskt mmSTOCKHOLM
2017-05-28Dansinstruktion: Bingsjöpolska med Eva S & MagnusSTOCKHOLM
2017-05-28Polskeakut för nybörjare 18STOCKHOLM
2017-05-28Dansinstruktion 2STOCKHOLM
2017-05-28Visstuga 10STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 1STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 2STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 3STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 4STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 5STOCKHOLM
2017-05-28Dans till spellista 6STOCKHOLM
2017-05-30Musik i försommarkväll - KörkonsertVÄSTERÅS
2017-05-31Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-05-31Föreläsning med Mehdi Adnan Mossa från @ur_dimman - Om kriminalitet missbruk & mediaSTOCKHOLM
2017-05-31HemlängtanSTOCKHOLM
2017-06-02Kulturkväll- integrationskväll-musik och dansHELSINGBORG
2017-06-03Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-03Föreläsning om demokrati i SverigeHELSINGBORG
2017-06-04MusikunderhållningFLEN
2017-06-04Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-04Polskeakut för nybörjare 19STOCKHOLM
2017-06-06NationaldagskonsertHÅBO
2017-06-06DansuppvisningNORRKÖPING
2017-06-06NationaldagsfirandeSÖDERTÄLJE
2017-06-06Nationaldagsfirande Berget DegerforsDEGERFORS
2017-06-06Mässingsorkester NationaldagSÖDERTÄLJE
2017-06-06Sveriges NationaldagNYNÄSHAMN
2017-06-06Musik och dansuppvisning på nationaldagn på Skärholmens GårdBOTKYRKA
2017-06-06Nationalfirande med dansuppvisningKRISTINEHAMN
2017-06-06Nationaldas firande i DomkyrkanVÄXJÖ
2017-06-06GE-klavens konsert på NationaldagenBOLLNÄS
2017-06-07Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-07KörkonsertSTOCKHOLM
2017-06-09Musik och dansuppvisning för SPRF pensionärerSTOCKHOLM
2017-06-09Föreläsning om skådespelarteknikHELSINGBORG
2017-06-10Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-10Folkmusik i samband med bröllopGÖTEBORG
2017-06-10VÅRKONSERTMALMÖ
2017-06-10Maier- Röntgren MozartSTOCKHOLM
2017-06-10Föreläsning och föreställning om orientalisk dansHELSINGBORG
2017-06-11Träd in i dansen i Botkyka kyrkaBOTKYRKA
2017-06-11Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-13Kammarmusik festival 4STOCKHOLM
2017-06-14Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-15Sång i parken vid SilhytteåHEDEMORA
2017-06-15Körsång + flöjtspel UtomhuskonsertGÄVLE
2017-06-17Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-17Releaseträff Skrivlustan nr 2 2017UMEÅ
2017-06-18Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-20Dans och lekuppvisningSTOCKHOLM
2017-06-21DansuppvisningNORRKÖPING
2017-06-21Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-22Musik och dansuppvisning på Edö äldreboendeSTOCKHOLM
2017-06-22MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Klä och resa majstången, dansuppvisningVÄXJÖ
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2017-06-23Dansuppvisning, musik ohc ledledning i HågelbyparkenBOTKYRKA
2017-06-23MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23MidsommarfirandeSÄTER
2017-06-23Midsommarfirande med dans, Tallåsens äldreboendeNYNÄSHAMN
2017-06-23Midsommarfirande Ösmo Nyble hembygdsgårdNYNÄSHAMN
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Fiol, PolskespelSÖDERTÄLJE
2017-06-23KonsertMOTALA
2017-06-23Midsommarfirande med dans och lekledning Nynäshamns hembygdsgårdNYNÄSHAMN
2017-06-23Folkdansuppvisning midsommaraftonÄLMHULT
2017-06-23Musikunderhållning pch ringlekarFLEN
2017-06-23KonsertMOTALA
2017-06-23Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-24Frilufsgudtjänst i folktornNYNÄSHAMN
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24Midsommarfirande med lekledning, tomt och stugföreningen LisönNYNÄSHAMN
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24KonsertMOTALA
2017-06-24LogdansFLEN
2017-06-24Folkdansuppvisning midsommardagenÄLMHULT
2017-06-24KonsertMOTALA
2017-06-25Revelj + konsertMOTALA
2017-06-25KonsertMOTALA
2017-06-25KonsertMOTALA
2017-06-25Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-26Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-26KyrkokonsertMOTALA
2017-06-27KonsertMOTALA
2017-06-27TrämålningSTOCKHOLM
2017-06-27KonsertMOTALA
2017-06-27Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-28KonsertMOTALA
2017-06-28Go(th)fika - AlternativkulturcaféUMEÅ
2017-06-28KonsertMOTALA
2017-06-28Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-28DanskonsertMOTALA
2017-06-29KonsertMOTALA
2017-06-29KonsertMOTALA
2017-06-29Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-30KonsertMOTALA
2017-06-30Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-06-30HemlängtanGOTLAND
2017-06-30KonsertMOTALA
2017-06-30Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-06-30SkymningskonsertMOTALA
2017-07-01KonsertMOTALA
2017-07-01KonsertMOTALA
2017-07-01Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-02Revelj + konsertMOTALA
2017-07-02KonsertMOTALA
2017-07-02Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-07-02KonsertMOTALA
2017-07-02Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-03Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-04KonsertMOTALA
2017-07-04KonsertMOTALA
2017-07-04Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-05konsertMOTALA
2017-07-05konsertMOTALA
2017-07-05Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-05DanskonsertMOTALA
2017-07-06KonsertMOTALA
2017-07-06KonsertMOTALA
2017-07-06Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-07KonsertMOTALA
2017-07-07KonsertMOTALA
2017-07-07Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-07SkymningskonsertMOTALA
2017-07-08KonsertMOTALA
2017-07-08KonsertMOTALA
2017-07-08Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-09Revelj + KonsertMOTALA
2017-07-09KonsertMOTALA
2017-07-09KonsertMOTALA
2017-07-09Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-10Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-11KonsertMOTALA
2017-07-11KonsertMOTALA
2017-07-11Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-12KonsertMOTALA
2017-07-12KonsertMOTALA
2017-07-12Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-12DanskonsertMOTALA
2017-07-13KonsertMOTALA
2017-07-13KonsertMOTALA
2017-07-13Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-14KonsertMOTALA
2017-07-14KonsertMOTALA
2017-07-14Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-14SkymningskonsertMOTALA
2017-07-15KonsertMOTALA
2017-07-15KonsertMOTALA
2017-07-15Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-16Revelj + konsertMOTALA
2017-07-16KonsertMOTALA
2017-07-16KonsertMOTALA
2017-07-17Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-18KonsertMOTALA
2017-07-18KonsertMOTALA
2017-07-18Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-19KonsertMOTALA
2017-07-19KonsertMOTALA
2017-07-19Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-19DanskonsertMOTALA
2017-07-20Franska galenskaperLEKSAND
2017-07-20KonsertMOTALA
2017-07-20BellmanLEKSAND
2017-07-20KonsertMOTALA
2017-07-20Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-21KonsertMOTALA
2017-07-21KonsertMOTALA
2017-07-21Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-21SkymningskonsertMOTALA
2017-07-22KonsertMOTALA
2017-07-22KonsertMOTALA
2017-07-22Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-23Revelj + konsertMOTALA
2017-07-23KonsertMOTALA
2017-07-23KonsertMOTALA
2017-07-23Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-24Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-25Konsert/ Urban HjärneMOTALA
2017-07-25KonsertMOTALA
2017-07-25KonsertMOTALA
2017-07-25Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-26konsertMOTALA
2017-07-26konsertMOTALA
2017-07-26Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-26DanskonsertMOTALA
2017-07-27KonsertMOTALA
2017-07-27DansNYNÄSHAMN
2017-07-27KonsertMOTALA
2017-07-27Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-28KonsertMOTALA
2017-07-28Utlärning av enklare folkdanser på Korrö FolkmusikfestivalTINGSRYD
2017-07-28Utlärning av enklare folkdanser på Korrö FolkmusikfestivalTINGSRYD
2017-07-28KonsertMOTALA
2017-07-28Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-28SkymningskonsertMOTALA
2017-07-29KonsertMOTALA
2017-07-29KonsertMOTALA
2017-07-29Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-30Revelj + konsertMOTALA
2017-07-30KonsertMOTALA
2017-07-30Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-07-30KonsertMOTALA
2017-07-30Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-07-31Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-01KonsertMOTALA
2017-08-01KonsertMOTALA
2017-08-01Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-02KonsertMOTALA
2017-08-02KonsertMOTALA
2017-08-02Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-02DanskonsertMOTALA
2017-08-03KonsertMOTALA
2017-08-03KonsertMOTALA
2017-08-03Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-04KonsertMOTALA
2017-08-04KonsertMOTALA
2017-08-04Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-04SkymningskonsertMOTALA
2017-08-05KonsertMOTALA
2017-08-05KonsertMOTALA
2017-08-05Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-06Revelj + konsertMOTALA
2017-08-06" I Florence Bondes Vatten"SÖDERTÄLJE
2017-08-06KonsertMOTALA
2017-08-06KonsertMOTALA
2017-08-06Marschkonsert + GrötlunkMOTALA
2017-08-07Turistdans för och med turister och besökare på campingplatsÄLMHULT
2017-08-10Kammarmusik festival 1STOCKHOLM
2017-08-11Folkdansuppvisning på Toftaholms herrgårdLJUNGBY
2017-08-11Kammarmusik festival 2STOCKHOLM
2017-08-12Kammarmusik festival 3STOCKHOLM
2017-08-13Avslutningskonsert för Glimåkra BlockflöjtsdagarÖSTRA GÖINGE
2017-09-03"Lekdag" i HagaparkenSTOCKHOLM
2017-09-05Nystart av hösttersminen med utlärningSTOCKHOLM
2017-09-16Öppen Scen med Sven Wagelin-challisSÖDERTÄLJE
2017-10-14höstmöte för alla föreningar i Distriktet Småland/Öland av FolkdansriÄLMHULT
2017-10-26Uppvisning och dans med boende på äldreboendet " Julavslutning"SÄTER
2017-11-18Gemensam danskväll -barn och ungdomarSTOCKHOLM
2017-11-18Gemensam danskväll -VuxnaSTOCKHOLM
2017-11-25Spelstuga: med Torbjörn OlofssonGÖTEBORG
2017-12-17GE-klavens Julkonsert-Solister, musiker och barnkörerBOLLNÄS
2017-12-17GE-klavens Julkonsert-Solister, musiker och barnkörerBOLLNÄS
StartdatumTitelKommun
2017-05-17PR- Sociala medier - 1KARLSKRONA
2017-06-01Festplatsarbete, Mylthsylth i ParkenÖSTERSUND
2017-06-02Ronny Dupsala - MusikkompositionUPPSALA
2017-06-02Saba KollektivetUPPSALA
2017-06-02Gabriel JohanssonUPPSALA
2017-06-02Robin PadamUPPSALA
2017-06-02Anton NessviUPPSALA
2017-06-02MangoUPPSALA
2017-06-02Simon ISSAUPPSALA
2017-06-02Yoel EscanillaUPPSALA
2017-06-02ChirpingUPPSALA
2017-06-02Gustav HallströmUPPSALA
2017-06-02MatildaUPPSALA
2017-06-02Milad MusikkompositionUPPSALA
2017-06-02QiloUPPSALA
2017-06-02Rita BerhaneUPPSALA
2017-06-02Hanna TuriUPPSALA
2017-06-02Emma ÅkerfeltUPPSALA
2017-06-02Kristoffer ErikssonMORA
2017-06-02Stues the TruestUPPSALA
2017-06-02Poubelle MusikkompositionUPPSALA
2017-08-01Arnbergs korsettfabrik/projektet FilmHELSINGBORG
2017-08-01Arnbergs korsettfabrik/ Manus och redigeringHELSINGBORG
2017-08-06FolkdräktssömnadYSTAD
2017-08-16FolkdansHALLSTAHAMMAR
2017-08-20DansSTOCKHOLM
2017-08-20M´BalahSTOCKHOLM
2017-08-28NyckelharpskursNACKA
2017-09-04DragspelVÄRMDÖ
2017-09-06Bygdedanser 1NORBERG
2017-09-06Bygdedanser 2NORBERG
2017-09-09KnypplingUDDEVALLA
2017-09-11SysystrarnaÖREBRO
2017-09-12MålarkursBOXHOLM
2017-09-13Motionsdans (gammaldans/foxtrot)MJÖLBY
2017-09-13Gammaldans med varianterTÄBY
2017-09-18DragspelsgruppenNACKA
2017-09-19FolkdräktsömnadKUNGÄLV
2017-09-19Folkdans och GillesdanserSÖDERHAMN
2017-09-25Socia medier - 40SOTENÄS
StartdatumTitelKommun
2017-05-25Aktivitetsdag - kom tillsammansGÖTEBORG
2017-06-26Brasspedagogiskt Sem 2017KARLSKRONA
2017-07-11Svensk FolkdansUMEÅ
2017-08-07SpontankörenLUND
2017-08-23LinedanceOXELÖSUND
2017-09-01Bygde- och polskedansLUDVIKA
2017-09-10Vi sjunger tillsammansÖREBRO
2017-09-11Bugg & Modernt nybörjareMJÖLBY
2017-09-11Motionsdans (Bugg/Modernt)MJÖLBY
2017-09-14Redaktion 6STOCKHOLM
2017-09-16PolskkursNORBERG
2017-09-16PolskkursNORBERG
2017-09-17GammaldansFINSPÅNG